Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz Pektaş, Haticeen_US
dc.contributor.authorTokel, Aylinen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2017-04-19T13:42:30Z
dc.date.available2017-04-19T13:42:30Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.identifier.citationTokel, A., (2017). Viral reklamların görsel iletişim tasarımıyla ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1246
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 104-113)en_US
dc.descriptionxi, 113 leavesen_US
dc.description.abstractViral reklamlar, dünya çapında uygulanan ve bilinen en etkili reklam türlerinden biridir. Bu nedenle viral reklamlar, sıradan reklam kampanyalarına, alternatif olarak; yenilikçi ve hedef kitleye kolay ulaşımı sayesinde kullanımı oldukça tercih edilen bir reklam türüdür. Dünyada viral pazarlama teknikleri, önemli bir gelişim göstermiştir. İnternette ve WOM (Word of Mouth) ağızdan ağıza iletişim kurma yoluyla mevcut olan iletişim ağından ve diğer kaynaklardan daha kolay yararlanabilmektedir. Türkiye’de viral reklamlara baktığımızda ise, günden güne gelişen iyi bir profil oluşumu bulunmaktadır. ‘‘Viral Reklamlar ve Görsel İletişim Tasarımıyla İlişkisi’’ başlıklı bu çalışmada giriş niteliğindeki birinci bölümden sonra, ikinci bölümde reklamın tanımı, gelişimi ve türleri, üçüncü bölümde viral reklamlamın tanımı, tarihi, türleri kullanım alanları, Dünyada ve Türkiye’de viral reklamın gelişimi araştırılmış. Bu süreçte ortaya çıkan örneklerden incelemeler yapılmıştır, sosyal içerikli viral reklamlar, ve son olarak viral reklamların olumsuz etkileri araştırılmıştır. Dördüncü bölümde Viral reklamların Görsel İletişim tasarımıyla olan ilişkisi , görsel olgu, iyi bir viral reklam nasıl yapılmalıdır, örnekler ve bu örneklerin görsel iletişim bakımından incelenmesi, viral reklamın oluşum sürecinde görsel iletişim tasarım unsurları, renk, görsel hiyerarşi, bütünlük, ritim, tipografi,görüntü vb, başlıklar altında incelenmiştir. Son olarak çalışmanın uygulaması olan ‘‘Kadına Şiddete Hayır’’ konulu ‘‘Şiddetin sesi gitmeli’’, ‘‘Mutluluğun sesi gelmeli’’ isimli sosyal içerikli viral videoların uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuç bölümünde çalışmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractViral advertisements are one of the most popular and efficient advertisements which are highly applied across the world. Therefore; viral advertisements are highly preferred as an alternative to ordinary advertisement campaigns thanks to its innovative usage and easy access by the target group. Recently, viral advertisement techniques have considerably been developed in the world. Communication network and other sources which are available today can be utilized much more easily through Internet and the method of Word of Mouth (WOM). When viral advertisements in Turkey are taken into consideration, it is realized that there is a good profile which is gradually getting better. In this study titled “Relationship between Viral Advertisements and Visual Communicatıon Design”, first chapter is an introductory section, second chapter will explain the definition, development and types of advertisement, third chapter will explain the definition, history, types and usage areas of viral advertisements as well as their development in Turkey and in the world. In research process, examples have been analyzed while viral advertisements with social content and finally the negative aspects of viral advertisements have been researched. Fourth chapter will explain the relationship between viral advertisements and visual communication design by addressing to visual facts and it will explain how a good viral advertisement should be filmed by giving and analyzing various examples in terms of visual communication. It will explain these issued under the titles of design elements, color, visual hierarchy, integrity, rhythm, typography, image etc. Finally, viral videos with social content titled “Violence Must Be Devoiced” and “Happiness Must Be Voiced” under the theme of “No to Violence against Women” have been applied and a general overview has been delivered in the conclusion part.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdvertisementen_US
dc.subjectViral advertisementen_US
dc.subjectViral marketingen_US
dc.subjectVisual communication designen_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectViral reklamen_US
dc.subjectViral pazarlamaen_US
dc.subjectGörsel iletişim tasarımıen_US
dc.subject.lccHF5415.1265 T65 2017
dc.subject.lcshViral Marketing -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshViral Marketing -- Criticism and interpretationen_US
dc.subject.lcshInternet marketing -- Social aspectsen_US
dc.subject.lcshSocial networksen_US
dc.titleViral reklamların görsel iletişim tasarımıyla ilişkisien_US
dc.title.alternativeRelationship Between Viral Advertisements and Visual Communication Designen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorTokel, Aylin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record