Show simple item record

dc.contributor.advisorİbiş, Cemalen_US
dc.contributor.authorKayıkçıoğlu, Salihen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-03-21T00:06:18Z
dc.date.available2018-03-21T00:06:18Z
dc.date.issued2017-09-15
dc.identifier.citationKayıkçıoğlu, S. (2017). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1280
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 96-98)en_US
dc.descriptionxii, 99 leavesen_US
dc.description.abstractKüreselleşme ile birlikte piyasaların rekabet koşulları artmıştır. Rekabet yoğun piyasalarda sürdürülebilirliklerini koruma çabası içerisinde olan şirketler, rekabet avantajı elde edebilmek ve kârlılıklarını koruyabilmek noktasında, etik kurallar ile örtüşmeyen uygulamaları hayata geçirebilmektedirler. Örgütleri uzun vadede olumsuz olarak etkileyen etik dışı uygulamaların ortaya çıkartılması noktasında örgütlerin iç denetim süreçlerinin önemi büyüktür. İç denetim süreçleri, etik dışı uygulamaların ya da diğer bir ifade ile hileli işlemlerin ortaya çıkartılması noktasında başvurulan en önemli süreçlerden bir tanesidir. Uzun vadede örgütleri yüksek maliyetler, itibar kaybı gibi olumsuz durumlar ile karşı karşıya bırakabilme ihtimali olan hileli işlemlerin iç denetim süreçleri kapsamında ortaya çıkartılması ve iç denetim süreçlerinde iç denetim departmanlarının hile denetim süreçleri bu çalışmanın temel konusudur. Temel konu kapsamında, XYZ A.Ş’de yürütülen uygulama kapsamında, iç denetim süreçlerinde hilenin araştırılması ve hilenin ortaya çıkartılması ve raporlanması süreçlerinin incelenmiş ve tüm süreçler Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe conditions of competition in today’s markets are intensified by the effects of globalization. Organizations, which try to ensure their sustainability and try to enjoy competitive edge in highly competitive markets, may sometimes encounter some unethical behaviors, and be subject to unethical processes. These unethical behaviors effect organizations into effect. These unethical behaviors effect organizations badly in long-term. For bringing into open of these unethical behaviors which results in fraudulent acts, internal auditing processes of organizations are important. Over the long term, fraud results with high costs and loss of reputation for organizations. Internal auditing processes are helpful for discovering fraud and the main subject of this thesis is the ways and means of finding out fraud by internal auditing processes. Within this context, a case study is performed in a real company, XYZ A.Ş. and the main aim of this case study is to investigate the internal auditing processes during the discovery of fraud and the reporting of it. The findings of this process is evaluated in the context of international internal auditing standards.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsDENETİMen_US
dc.description.tableofcontentsDenetimin Tanımı ve Tarihsel Süreçteki Gelişimien_US
dc.description.tableofcontentsDenetimin Türlerien_US
dc.description.tableofcontentsKonusu ve Amaçlarına Göre Denetim Türlerien_US
dc.description.tableofcontentsFaaliyet Denetimien_US
dc.description.tableofcontentsFinansal Tablolar Denetimien_US
dc.description.tableofcontentsUygunluk Denetimien_US
dc.description.tableofcontentsUygulamam Zamanına Göre Denetim Türlerien_US
dc.description.tableofcontentsSürekli Denetimen_US
dc.description.tableofcontentsSınırlı Denetimen_US
dc.description.tableofcontentsÖzel Denetimen_US
dc.description.tableofcontentsDenetçi ile Örgüt Arasındaki İlişki Açısından Denetim Türlerien_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetimen_US
dc.description.tableofcontentsKamu Denetimien_US
dc.description.tableofcontentsBağımsız Denetimen_US
dc.description.tableofcontentsDenetçi Kavramıen_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetçien_US
dc.description.tableofcontentsKamu Denetçisien_US
dc.description.tableofcontentsBağımsız Denetçien_US
dc.description.tableofcontentsİÇ DENETİMen_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetim Kavramı ve Gelişimien_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetimin Kapsamı ve Amaçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetimin Önemien_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetim Türlerien_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetimin Unsurlarıen_US
dc.description.tableofcontentsFonksiyonel Bağımsızlıken_US
dc.description.tableofcontentsDeğer Katmaen_US
dc.description.tableofcontentsRisk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Süreçlerine Katkıen_US
dc.description.tableofcontentsDanışmanlıken_US
dc.description.tableofcontentsStandartlara Uygun Yürütmeen_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetim Faaliyetlerinin Uygulanmasına İlişkin Nedenleren_US
dc.description.tableofcontentsSorumluluk ve Hesap Verebilirliken_US
dc.description.tableofcontentsVekâlet Teorisien_US
dc.description.tableofcontentsDanışmanlıken_US
dc.description.tableofcontentsTasarruf İhtiyacıen_US
dc.description.tableofcontentsHileli İşlemlere Karşı Koyma İhtiyacıen_US
dc.description.tableofcontentsİÇ DENETİMDE HİLE DENETİMİen_US
dc.description.tableofcontentsHilenin Tanımı ve Hile Türlerien_US
dc.description.tableofcontentsHilenin Önlenmesine İlişkin Süreçleren_US
dc.description.tableofcontentsUygun Çalışanların İşe Alınmasıen_US
dc.description.tableofcontentsEtik Değerler ve Kurumsal Etik Politikasıen_US
dc.description.tableofcontentsEtkin İç Kontrol Sistemien_US
dc.description.tableofcontentsHile ve Hile Riskinin Değerlendirmesine İlişkin Süreçleren_US
dc.description.tableofcontentsHile Riskini Ortaya Çıkarma Yöntemlerien_US
dc.description.tableofcontentsAnalitik İnceleme Prosedürlerien_US
dc.description.tableofcontentsAnalitik İnceleme Prosedürleri Uygulamasında Zamanlamaen_US
dc.description.tableofcontentsBenford Kanunuen_US
dc.description.tableofcontentsYapay Sinir Ağlarıen_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analizien_US
dc.description.tableofcontentsUzman Sistemleren_US
dc.description.tableofcontentsHileye Karşılık Vermeken_US
dc.description.tableofcontentsİÇ DENETİMDE HİLE ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK BİR UYGULAMAen_US
dc.description.tableofcontentsUygulamanın Amacı ve Kapsamıen_US
dc.description.tableofcontentsUygulamanın Yöntemien_US
dc.description.tableofcontentsVarsayımlar ve Sınırlılıklaren_US
dc.description.tableofcontentsUygulamaya Konu Şirketin Yapısıen_US
dc.description.tableofcontentsYönetsel Yapı ve Komiteleren_US
dc.description.tableofcontentsDenetim Fonksiyonu ile İlgili Yapıen_US
dc.description.tableofcontentsDenetim Süreçleri-Politikaları-Prosedürlerien_US
dc.description.tableofcontentsİç Denetçilere İlişkin Düzenlemeleren_US
dc.description.tableofcontentsKırklareli Üretim Tesisinde Yaşanan Hile Vakasıen_US
dc.description.tableofcontentsHile Soruşturmasıen_US
dc.description.tableofcontentsSoruşturmada İç Denetçilerin Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsSoruşturmaya İlişkin Olaya Ait Genel Bilgileren_US
dc.description.tableofcontentsHile Soruşturmasının Başlatılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsŞirkette Varolan Hile Soruşturması Başlatılması Yöntemlerien_US
dc.description.tableofcontentsHile Vakasının Soruşturmasının Başlatılmasına İlişkin Talepen_US
dc.description.tableofcontentsHile Soruşturma Planıen_US
dc.description.tableofcontentsKanıt Toplama ve Hilenin Boyutlarını Belirlemeen_US
dc.description.tableofcontentsToplanan Kanıtların Analiz Edilmesien_US
dc.description.tableofcontentsHileli İşleme İlişkin Tespitler ve Faillerin Belirlenmesien_US
dc.description.tableofcontentsHile Soruşturmasının Sonuçları ve Raporlamaen_US
dc.description.tableofcontentsSONUÇen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİç denetçien_US
dc.subjectİç denetimen_US
dc.subjectHile riskien_US
dc.subjectUluslararası iç denetim standartlarıen_US
dc.subjectFraud risken_US
dc.subjectInternal auditingen_US
dc.subjectInternal auditoren_US
dc.subjectInternational internal auditing standardsen_US
dc.subject.lccHF5668.25 .K39 2017
dc.subject.lcshAuditing, Internal -- Turkey -- Research.en_US
dc.subject.lcshAuditing -- Standarts -- Turkey -- Research.en_US
dc.subject.lcshAuditing -- Case studies -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshFraud -- Case Studies -- Turkey.en_US
dc.titleŞirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeFraud audit in internal audit departments of companies and a case studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKayıkçıoğlu, Salihen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess