Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş, Hasipen_US
dc.contributor.authorErol Başpınar, Tanselen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-03-28T02:02:01Z
dc.date.available2018-03-28T02:02:01Z
dc.date.issued2017-06-12
dc.identifier.citationErol Başpınar, T., (2017). Göstergebilimsel açıdan erkek kozmetik ürün ambalajlarının incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1288
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 94-97)en_US
dc.descriptionxi, 98 leavesen_US
dc.description.abstractÜretim teknikleri, tasarlanış yönetimi ve sonucunda elde edilen anlam açısından ambalaj; hem bir endüstriyel ürün hem de bireylerle bağ kurulan görsel iletişim aracı olarak bilinmektedir. Göstergebilimsel açıdan ele aldığımız erkek kozmetik ürün ambalajları, günümüzde giderek seçiciliğini arttırdığı bir sektör haline gelmiştir. O ürünle birlikte aynı zamanda ambalajına da sahip olan kişi, kendisini bulunduğu konumda veya olmak istediği yerde hissederek ürünün ambalajını da benimsemektedir. Bu sebepten hitap edilecek olan tüketicinin davranış biçimini bilmek, başarıya giden yolda altın anahtar niteliğindedir. Bu çalışmada, ambalajın tasarlanış sürecinde; göstergelerin bir iletişim dili olduğunu ve bu iletişim dilinin erkek kozmetik ürünlerinde ne biçimde dile getirilip tasarlandığı değerlendirilmiştir. Kişiler kendi karakteristik özelliklerine göre ürünü satın alır ve fayda sağlar. Sağlanan fayda ürünü tekrar almasına sebep olarak, sektörün zamanla tüketici odaklı bir yapıya bürünen pazarlama anlayışını benimsemesine sebep olmuştur. Raporda tüm detaylarıyla göstergebilimsel kavramlar incelenerek ambalajın tarihi, ambalajın temel fonksiyonları, ambalaj malzemeleri, grafik öğeleri, marka kimliği ve marka değerleri, pazarlama stratejileri ve ambalajın erkek kozmetik sektöründe ki önemi araştırılmıştır. Aynı zamanda proje bazında erkek parfüm seti (parfüm şişesi, tıraş sonrası balsam, deodorant) ve ambalajı tasarlanarak, incelenmiş olan ve elde edilen verilerin doğrulunu ispatlamak adına anket yöntemiyle tüketici analizleri değerlendirilmiştir. Raporda anket yöntemiyle çoğunlukla 18-39 yaş arası gelir düzeyi yüksek 81 erkek hedef kitle üzerinden değerlendirdiğimiz yeni tasarlanan ambalaj setinden elde edilen veriler doğrultusunda %82,72 ürünü hediye olarak ve ya kendileri için alabileceğini, %17,28 ise bu ürünü kullanmak istemeyeceklerini belirtmişledir. Araştırmada alınan verilerin, yapılan incelemeyi desteklediği görülerek sonlandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractPackage is known as both an industrial product and a visual communication tool through which we set links with the individuals in terms of production techniques, design methods and the outcome meaning. Packages of men’s cosmetics, which we handle in semiotic terms in this study, have gradually become a charming sector. Individuals who buy the product also have the package and they adopt these packages by feeling that they are at the position where they want to be. Therefore, it is of vital importance to know the behavior style of the consumer who is addressed for the utmost success. In design process of the packages, it is considered that indicators are a communication language and this language is used and designed in men’s cosmetics. Individuals purchase and derive benefit from the products based on their own characteristics. This benefit leads to a repurchasing of that product and so that the sector gradually gains a consumer-oriented structure in terms of marketing mentality. In the report, semiotic concepts have been analyzed in detail and also packaging date, benefits and basic functions of the packages, packing materials, usage targets, graphic elements, brand identity and brand values, marketing strategies and the importance of packages in the sector of men’s cosmetics have been researched. Moreover; men’s perfume set (perfume bottle, after shave balm, deodorant) and their packages have been designed within the scope of the project, and consumer analyses have been assessed through survey method in order to demonstrate the accuracy the data and information gathered. In the report which has been carried out trough survey method in accordance with data gathered from newly designed product, 82,72% of target eighty one people who are aged between 18 and 39 with a high level of income have stated that they can purchase the products as a gift or for themselves while 17,28% of them have stated that they will not want to use this product. It has finally been realized and concluded that data gathered in the research support the analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectErkek kozmetiken_US
dc.subjectGöstergebilimselen_US
dc.subjectAmbalajen_US
dc.subjectMen’s cosmeticsen_US
dc.subjectSemiotic analysisen_US
dc.subjectPackageen_US
dc.subject.lccP99.3 B37 2017
dc.subject.lcshSemiotics -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshCosmetics -- Packacingen_US
dc.subject.lcshPackacing -- Designen_US
dc.subject.lcshCommercial art -- Turkey -- Researchen_US
dc.subject.lcshCosmetics -- Social aspects -- Research -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshBeauty, Personal -- Research -- Turkeyen_US
dc.titleGöstergebilimsel açıdan erkek kozmetik ürün ambalajlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeSemiotic analysis of the packages of men’s cosmeticsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorErol Başpınar, Tansel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record