Show simple item record

dc.contributor.advisorAtlı, Betülen_US
dc.contributor.authorGürkan, Çisemen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-04T11:18:31Z
dc.date.available2018-09-04T11:18:31Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifier.citationGürkan, Ç., (2018). Geleneksel Şile bezinin günümüz kadın giysi modasına uyarlanması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1325
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 76-88)en_US
dc.descriptionxii, 90 leavesen_US
dc.description.abstractThis research explains the rich history of Sile Cloth, which belongs to the Şile Town, Istanbul/Turkey and it aims to define its transformation from past times to nowadays, and its modern status in fashion. From ancient ages to the present day, Şile Town was ruled by many cultures, it was a place once known as Artani or Hile. Among its many cultural heritages, this once a-small-fishing-village is a home for a special type of fabric which is called Sile Cloth, and it has a 150-year-old background. Before 1920’s wool weaving was more widely seen in Sile, but in post 20’s era the fabric industry switched to silk weaving, however due to its costly nature silk left its place to the linen during the 1940’s. Nowadays Traditional Sile Cloth is woven with 100% cotton gauze and 20/1 needles, optionally with 20/2 and 100% Linen or 100% Silk weavings can be achieved. First part of the research covers the historical background of Şile, its geographical features and social living of Şile residents. Second part explains emerge of the art of weaving, its historical process and developments in techniques. Third part is a prologue for Traditional Sile Cloth style weaving. This section contains the detailed explanations of historical evolution of the Sile Cloth, the necessary raw materials and procedures used in pre and post weaving processes. And for the conclusion, the fourth part describes the adaptation of Sile Cloth to the contemporary women’s fashion. Images that explain a designed collection of 5 pieces of female outfits and the steps of preparation of this collection are included in the fourth part. In order to make it eligible for the modern female fashion, all of the 10 main fabrics were picked from Sile Cloth, and with additional materials fabric designs were prepared, from those designs a 5 piece women’s clothing collection was created. The fabrics that were used in the collection contains, 100% cotton gauze Sile Cloth woven with 20/1 needles. The color scheme of the entire outfits is chosen with off- white tones that resembles the raw shades of Sile Cloth. One of the most important features of the Sile Cloth, the feeling of comfort and spaciousness is underlined in this collection, and pieces are designed to be suitable with female sportswear. Also this paper includes the interviews that were made with people who work on related institutions on the question of the revival of almost forgotten beauty of Sile Cloth.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada oldukça köklü bir tarihe sahip olan Şile yöresine ait Şile Bezinin geçmişten günümüze yaşadığı değişimler ve günümüzdeki durumu anlatılmıştır. Antik Çağ’dan günümüze kadar pek çok egemenliğin hüküm sürdüğü ve bu çağlarda Artani- Hile olarak bilinen Şile’nin bizlere sunduğu kültürel miraslarından biri olan ve yaklaşık olarak 150 yıllık bir geçmişe sahip olan Şile Bezi incelenmiştir. 1920’lerden önce yün dokumacılığının da yaygın olarak görüldüğü Şile’de, 1920’li yıllardan itibaren ipek dokumacılığına geçilmiş, 1940’larda ipek dokumacılığının maliyetli olması sebebiyle keten dokumacılığı tercih edilmiştir. Günümüzde Geleneksel Şile bezi %100 pamuk kıvrak (bürümcük) ve 20/1 numara iplik ile dokunmakta, isteğe göre 20/2 numara %100 keten veya %100 ipekli dokumalar da elde edilmektedir. Araştırmanın birinci bölümünde Şile ilçesinin tarihçesi, coğrafi yapısı ve Şile halkının sosyal yaşantısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise dokumacılık sanatının nasıl ortaya çıktığı, tarihsel süreci ve yaşadığı gelişmeler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Geleneksel Şile bezi dokumacılığına giriş yapılmıştır. Bu bölümde Şile bezinin tarihsel süreci , kullanılan hammaddeler, dokuma öncesi ve sonrasında yapılan işlemler detaylı bir şekilde işlenmiştir. Son bölüm olan 4. bölümde ise Geleneksel Şile Bezinin günümüz kadın giysi modasına uyarlanması anlatılmıştır. Tasarlanan 6 parçalık kadın giysi koleksiyonu ve bu koleksiyon aşamalarını anlatan görseller dördüncü bölümde sunulmuştur. Günümüz kadın modasına uygun olması için 5 adet ana kumaş Şile Bezi olmak kaydıyla çeşitli malzemeler kullanılarak kumaş tasarımları hazırlanmış, seçilen kumaş tasarımlarından 5 parçalık kadın giysi koleksiyonu ortaya konulmuştur. Koleksiyonda 20/1 iplikle dokunmuş %100 pamuk Şile Bezi kullanılmıştır. Giysilerin tamamında renk olarak Şile Bezinin ham rengi olan kırık beyaz tercih edilmiştir. Şile Bezinin en önemli özelliklerinin başında gelen rahatlık ve ferahlık hissi koleksiyonda ön plana çıkarılmış, hazırlanan kadın giysi koleksiyonunda spor giyime uygun parçalar ortaya konmuştur. Bu çalışma ile unutulmaya yüz tutmuş olan Şile Bezinin günümüzde tekrar nasıl canlandırılabileceğine dair konu ile ilişkili kurumlarda çalışan kaynak kişilerle görüşmeler yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectŞile Bezien_US
dc.subjectDokumaen_US
dc.subjectGiysien_US
dc.subjectİşleme Sanatıen_US
dc.subjectTextileen_US
dc.subjectSile Clothen_US
dc.subjectWeawingen_US
dc.subjectFashionen_US
dc.subjectEmbroidery arten_US
dc.subject.lccNK8965.S55 G87 2018
dc.subject.lcshTextile fabrics -- Turkey -- Sileen_US
dc.subject.lcshEmbrodery -- Turkey -- Sileen_US
dc.subject.lcshWeaving -- Turkey -- Sileen_US
dc.titleGeleneksel Şile bezinin günümüz kadın giysi modasına uyarlanmasıen_US
dc.title.alternativeThe adaptation of traditional Sile cloth to thr contemporary women's fashionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Moda ve Tekstil Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorGürkan, Çisem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record