Show simple item record

dc.contributor.advisorHayran, Rukiyeen_US
dc.contributor.authorİlkyaz Yapabaş, Simayen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-06T08:04:18Z
dc.date.available2018-09-06T08:04:18Z
dc.date.issued2018-06-05
dc.identifier.citationYapabaş İ, S., (2018). Fazla kilolu ve obez yetişkin bireylerde yeme davranışlarının öfke ve ilişki bağımlılığı ile olan ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1336
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 51-62)en_US
dc.descriptionxi, 73 leavesen_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of this study was to investigate the relationship between eating behaviours, anger, codependency and sociodemographic variables in overweight and obese individuals. Method: The sample of this research was composed of 213 overweight and obese individuals who applied to the Slimcity Healthy Nutrition Counseling Center for weight loss between the dates of 01.11.2017 and 01.02.2018. The participants completed research tools including; informed consent form, sociodemographic form, the Dutch Eating Behavior Questionnaire, the Spann-Fischer Codependency Scale and the Multidimensional Anger Scale. Result: Results showed that, there is a relationship between codependency and external and emotional eating behaviours. Relationship between codependency and anger-related thoughts, aggressive and anxious reactions subscales of anger-related reactions and intentional, passive aggressive and introverted anger of interpersonal anger were found. Also there are several relationships between eating behaviours and subscales of anger. It has been found that there is a difference between gender and emotional eating, restrictive eating, aggressive and calm reactions. However, there is no difference between gender and codependency. There were also relationship between BMI and external and emotional eating. Regression of anger subscales and codependency on eating behaviours was examined and it was found that self-oriented anger-related thoughts and calm behaviours predicted emotional eating behaviour. Conclusion: The importance of evaluating individuals who have weight problems with regard to physiological, psychological and relationships with other people as a whole was emphasized rather than approaching in terms of only physiological with calorie limitation. In the present study, it was deliberated that the findings of the study maybe beneficial the people who work with overweight and obese individuals and contribute to the literature.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada fazla kilolu ve obez bireylerin, yeme davranışları, öfke, ilişki bağımlılığı ve sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 01.11.2017 ve 01.02.2018 tarihleri arasında Slimcity Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Merkezine kilo verme amaçlı başvuran, 213 fazla kilolu ve obez birey ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşamasında örneklem grubuna, Bilgilendirme ve Onam formu, Sosyo-demografik Bilgi Formu, Hollanda Yeme Davranışı Anketi, Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği, Çok Boyutlu Öfke Ölçeği verilmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, ilişki bağımlılığı ile dışsal ve duygusal yeme arasında ilişki bulunmuştur. İlişki bağımlılığı ve öfke ile ilgili düşünceler ölçeğinin bütün alt ölçekleri ile, öfke ile ilgili davranışlar ölçeğinin saldırgan ve kaygılı davranışlar alt ölçekleri ile ve kişiler arası öfke tepkileri ölçeğinin intikama yönelik, pasif agresif ve içe dönük tepkiler alt ölçekleri ile ilişki bulunmuştur. Yeme davranışları ve öfke alt ölçekleri arasında çok sayıda ilişkiye rastlanmıştır. Yeme davranışlarından oluşan dışsal ve duygusal yeme davranışı ve öfke davranışlarından oluşan saldırgan ve sakin davranışlar ile cinsiyet arasında farklılıklar olduğu bulunmuştur. Fakat ilişki bağımlılığı ile cinsiyet arasında bir fark bulunamamıştır. BMI ve dışsal ve duygusal yeme davranışı arasında ilişki bulunmuştur. Ayrıca kendine yönelik öfkeli düşünceler ve sakin davranışların duygusal yeme davranışını anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, kilo problemi yaşayan bireyleri sadece fizyolojik açıdan ele alıp kalori kısıtlaması ile zayıflatmak yerine fizyolojik, psikolojik ve çevresiyle olan ilişkileri ile bir bütün olarak değerlendirmenin önemi vurgulanmıştır. Elde edilen bulguların, bu alanda çalışan kişiler açısından faydalı olabileceği ve literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectOverweighten_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectEating behaviorsen_US
dc.subjectAngeren_US
dc.subjectCodependencyen_US
dc.subjectFazla kiloen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectYeme davranışlarıen_US
dc.subjectÖfkeen_US
dc.subjectİlişki bağımlılığıen_US
dc.subject.lccRC552.E18 I45 2018
dc.subject.lcshEating disordersen_US
dc.subject.lcshFeeding and Eating Disorders -- therapyen_US
dc.subject.lcshOverweight personsen_US
dc.subject.lcshObesity -- Psychological aspectsen_US
dc.subject.lcshObesity -- Social aspectsen_US
dc.subject.lcshRelationship addiction -- Eating disordersen_US
dc.subject.lcshCodependencyen_US
dc.titleFazla kilolu ve obez yetişkin bireylerde yeme davranışlarının öfke ve ilişki bağımlılığı ile olan ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between eating behaviours, anger and codependency on overweight and obese individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorİlkyaz Yapabaş, Simay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record