Show simple item record

dc.contributor.advisorBalkır Neftçi, Nazlıen_US
dc.contributor.authorCinal, Baharen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-06T11:10:31Z
dc.date.available2018-09-06T11:10:31Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.identifier.citationCinal, B., (2018). Flört şiddeti ve flört şiddetine yönelik tutumun anksiyete ve deprsyon düzeyleriyle ilişkisinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1339
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 40-46)en_US
dc.descriptionix, 68 leavesen_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of this research was to analyze the relationship between dating violence, attitudes toward dating violence, depression and anxiety level. Method: The sample includes a total of 321 participants with 289 women and 32 men, who voluntereed to participate using Surveey online survey system. All participants were applied Socio-demographic Characteristics and Data Form, Romantic Relationship Assessment Inventory, The Attitudes towards Dating Violence Scales, Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory. Results: The results of the analysis shows that dating violence victim women’s depression and anxiety levels higher than nonvictim women’s depression and anxiety levels (p<,05). But there is no difference between victim men’s and nonvictim men’s depression and anxiety levels (p>,05). Also, there is a positive significant correlation between attitude towards dating violence and depression, anxiety levels (p<,05). The final analysis of the research shows that, there is a positive significant correlation between dating violence and attitude toward dating violence (p<,05). Conclusion: In the context of these findings, there is a positive correlation between positive attitudes towards dating violence, depression and anxiety symptoms. Also there is a positive correlation between dating violence victimization and depression, anxiety symptoms.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada, flört şiddeti, flört şiddetine yönelik tutumun, depresyon ve anksiyete ile ilişkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır Yöntem: Araştırma, medeni durumu evli olmayan ve yaşamı boyunca en az bir flört ilişkisi yaşamış olan 289’u kadın ve 32’si erkek toplam 321 erişkin katılımıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama araçları Sosyodemografik Özellikler ve Bilgi Formu, Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği (RİDÖ), Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri (FŞYTÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularımıza göre; flört şiddetine maruz kalan kadınların depresyon ve anksiyete puanları, flört şiddetine maruz kalmayan kadınların depresyon ve anksiyete puanlarına göre daha yüksektir (p<,05). Ancak erkeklerde flört şiddetine maruz kalıp kalmama bakımından depresyon ve anksiyete puanları farklılık göstermemektedir (p>,05). Ayrıca flört şiddetine yönelik tutum ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<,05). Flört şiddetine yönelik olumlu tutum arttıkça, depresyon ve anksiyete düzeyleri de artmaktadır. Diğer bir bulgumuza göre kişilerin flört şiddeti ile flört şiddetine yönelik tutum puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<,05). Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda erişkin bireylerin, flört şiddeti ve flört şiddetine yönelik tutum puanları arttıkça depresyon ve anksiyete düzeylerinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca bireylerin flört şiddeti mağduriyeti arttıkça, depresyon ve anksiyete düzeyleri de artmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDating violenceen_US
dc.subjectAttitudes toward dating violenceen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectIntimate partner violenceen_US
dc.subjectFlört şiddetien_US
dc.subjectFlört şiddetine yönelik tutumen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectYakın partner şiddetien_US
dc.subject.lccHQ801.83 .C56 2018
dc.subject.lcshDating violenceen_US
dc.subject.lcshIntimate partner violenceen_US
dc.subject.lcshFlirtingen_US
dc.subject.lcshMan-woman relationshipsen_US
dc.subject.lcshAnxiety disordersen_US
dc.subject.lcshBeck Anxiety Inventoryen_US
dc.subject.lcshBeck Depression Inventoryen_US
dc.subject.lcshDepression, Mental -- Loveen_US
dc.titleFlört şiddeti ve flört şiddetine yönelik tutumun anksiyete ve deprsyon düzeyleriyle ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe relationship between dating violence, attitudes toward dating violence and depression, anxietyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorCinal, Bahar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record