Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç Sirel, Hülyaen_US
dc.contributor.authorAkgün, Buramen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-17T10:06:12Z
dc.date.available2018-09-17T10:06:12Z
dc.date.issued2018-05-29
dc.identifier.citationAkgün, B., (2018). Müze sergileme vitrinleri ve mağaza vitrinlerininn aydınlatma tekniği kuralları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1342
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 58-62)en_US
dc.descriptionxi, 63 leavesen_US
dc.description.abstractSergileme vitrinlerinde görsel konfor, nesnelerin doğru algılanabilmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Bu doğrultuda günümüzde vitrin aydınlatması, giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, müze ve mağaza sergileme vitrinlerindeki aydınlatma ilkeleri karşılaştırılarak sergi nesnelerinin ışığa duyarlılıklarına göre elde edilmesi gereken maksimum aydınlık düzeyleri, ışıklılık sorunları ve doğru görme koşullarının sağlanabilmesi için alınacak önemleler araştırılmıştır. Ayrıca sergileme hacmi içersindeki aydınlatma sistemleri ve nesnelerin algılanmasına etkisi üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında aydınlatma kavramı, doğal ve yapay aydınlatma konuları ele alınıp, aydınlatmanın mekân kavramı ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Sergileme mekânlarında aydınlatma tasarımı, aydınlatmanın işleyişine ve kişilerin görsel algısı üzerindeki etkisi ayrıca ele alınmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında aydınlatma, aydınlatma tekniği ve ışık kaynakları başlığı altında, doğal günışığı ve yapay aydınlatma sistemleri ve ışıklıklar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde müze ve mağaza vitrinleri incelenmiş, aydınlatma düzenleri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda sergileme düzeni sabit tutularak araştırmanın koşulları sınırlandırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında aydınlatmanın, tasarımla bir bütün olarak düşünülmesi ve bütün süreçlerde bu ilkeyle hareket edilmesi gerektiğinden yola çıkılarak, müze sergileme vitrinleri ile mağaza vitrinleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuş olup sergileme düzeni ile aydınlatma düzeninin birlikte tasarlanmasının önemi vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn display cases lighting design is a factor that directly affects the visibility of the eyes as well as the correct perception of the works and not being damaged by light. For this reason, lighting design becomes increasingly important in today's museums and exhibitions. In this study, the lighting principles in museum display cases and shop windows are investigated and international standards are being investigated for criteria such as maximum brightness levels, luminosity problems, correctness of color rendering index conditions to be provided according to the light sensitivity of exhibition nesnects. In addition, the general lighting systems of the exhibition space and other parts of the building were researched and the influence on the perception of the nesnects and the space is examined. Within the scope of the research, the concept of lighting, natural and artificial lighting topics are discussed, and the relationship between the concept of lighting and the concept of lighting is emphasized. Lighting design in exhibition spaces, the functioning of illumination and the effect on the visual perception of the people are also discussed. The purpose and method of working in the first phase of the work is specified. In this direction, Under the title of lighting, lighting technique and light sources, natural (daylight) lighting and artificial lighting systems and devices have been examined. During the second phase of the study, museum and shop windows were examined, lighting schemes were assessed and the conditions of the research were limited by keeping the display order constant. The similarities and differences between museum exhibition displays and shop windows have been put forward by emphasizing the importance of designing the display arrangement and the lighting arrangement together because the enlightenment should be considered as a whole with the design and all processes should be moved with this principle in the last stage of the worken_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAydınlatmaen_US
dc.subjectIşıken_US
dc.subjectMüze sergileme vitrinlerien_US
dc.subjectVitrin aydınlatmasıen_US
dc.subjectLightingen_US
dc.subjectLighten_US
dc.subjectMuseum display cabinetsen_US
dc.subjectShowcase lightinen_US
dc.subject.lccNK2115.5.L5 A34 2018
dc.subject.lcshLighting, Architectural and decorativeen_US
dc.subject.lcshInterior lightingen_US
dc.subject.lcshMuseums -- Lighting -- Exhibitionsen_US
dc.subject.lcshShow-windows -- Lightingen_US
dc.subject.lcshArt -- Exhibition techniquesen_US
dc.subject.lcshMuseum conservation methodsen_US
dc.subject.lcshLighting -- Safety measuresen_US
dc.subject.lcshLighting -- Energy conservationen_US
dc.subject.lcshArt objects -- Exhibitions -- Effect of ultraviolet radiation onen_US
dc.subject.lcshLight in architectureen_US
dc.subject.lcshLED lightingen_US
dc.titleMüze sergileme vitrinleri ve mağaza vitrinlerininn aydınlatma tekniği kuralları açısından karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of museum display views and storage views on the lighting technique rulesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID10197133
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorAkgün, Buram


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record