Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Aytenen_US
dc.contributor.authorKuyucu, Elifen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-18T07:27:51Z
dc.date.available2018-09-18T07:27:51Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.identifier.citationKuyucu, E., (2018). Çocuk ve ergenlerdeki aleksitimik özellikler ile kişiler arası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1345
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 88-105)en_US
dc.descriptionx, 114 leavesen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is examing the relationship between alexithymic features and their interpersonal relationship styles and problem solving abilities in adolescents. In present study participants were selected from 15 to 12 years old male and female adolescents. A group of at least 100 people were targeted. Participants were given sociodemographic properties form, Alexithymia Scale for Children, Problem Solving Skills Scale for Children and Interpersonal Relationship Styles Scale were used. Collected data from 103 participants were token into evaluation. %56,31 is female and %45,69 is male in the sample of 103 people. The mean age of sample is 13,52. Pearson correlation analysis was used during the statistical analyses of the study in order to determine the relationship between variables. Independent t test was also used during the statistical analyses of the study to compare two groups which are normally distrubuted. The results of the study put forth that there is a significant relationship between alexithymic features in adolescents and their interpersonal relationship styles and problem solving abilities (p<0.05). The relationship between alexithymic features in adolescents and problem solving abilities is negatively directed (r=-0,757, p<0,05). In addition to this, there is a statistically significant and negative correlation between alexithymic features in adolescents and nourishing relation style which is subscale of interpersonal relationship styles (r=-0,276, p<0.05). However, there is no statistically significant correlation between alexithymic features in adolescents and interlocking relationship style which is subscale of interpersonal relationship styles (p>0.05). The relationship between alexithymic features in adolescents and problem solving abilities is negatively directed (r=-0,757, p<0,05). In addition to this, there is a statistically significant and negative correlation between alexithymic features in adolescents and nourishing relation style which is subscale of interpersonal relationship styles (r=-0,276, p<0.05). However, there is no statistically significant correlation between alexithymic features in adolescents and interlocking relationship style which is subscale of interpersonal relationship styles (p>0.05).en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ergenlerdeki aleksitimik özellikler ile onların kişiler arası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığının incelenmesidir. Araştırmada katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle 12-15 yaş arası kız, erkek ergenlerden seçilmiş olup, 103 kişinin bulunmuş olduğu ergen grubu ile çalışılmıştır. Araştırmada sosyodemografik özellikler ve veri formu ve “Çocuklar İçin Aleksitimi Ölçeği”, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”, ve “Kişilerarası İlişkiler Ölçeği” kullanılmıştır. 103 kişilik örneklemdeki %56,31’i (58 kişi) kız, %45,69’u (45 kişi) erkektir. Örneklemin yaş ortalaması 13,52'dir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra normal dağılım gösteren değişkenlerin ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi, değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini belirlemede Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ergenlerin aleksitimik özellikleri ile problem çözme becerileri ve kişiler arası ilişki tarzları arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<0.05). Ergenlerin aleksitimik özellikleri ile problem çözme becerileri arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur (r=-0,757, p<0,05). Ayrıca, ergenlerin aleksitimik özellikleri ile kişiler arası ilişki tarzlarından besleyici ilişki tarzı ile negatif yönlü anlamlı düzeyde ilişkiye rastlanırken (r=-0,276, p<0.05), ketleyici ilişki tarzı ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye ulaşılmamıştır (p>0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAleksitimien_US
dc.subjectKişiler arası ilişkileren_US
dc.subjectProblem çözme becerilerien_US
dc.subjectAlexithymiaen_US
dc.subjectInterpersonel relationshipsen_US
dc.subjectProblem solving skillsen_US
dc.subject.lccRC540 .K89 2018
dc.subject.lcshAlexithymia -- Etiologyen_US
dc.subject.lcshAffective disordersen_US
dc.subject.lcshEmotions -- Health aspectsen_US
dc.subject.lcshInterpersonal relationsen_US
dc.subject.lcshInterpersonal relations in adolescenceen_US
dc.subject.lcshProblem solvingen_US
dc.titleÇocuk ve ergenlerdeki aleksitimik özellikler ile kişiler arası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExaming the relationship between alxithmic features, interpersonal relationship styles and problem solving skills in adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID10197296
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorKuyucu, Elif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record