Show simple item record

dc.contributor.advisorEyüpgiller, Sait Saygınen_US
dc.contributor.authorBeyhan, Mehmeten_US
dc.date.accessioned2018-09-18T08:27:59Z
dc.date.available2018-09-18T08:27:59Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifier.citationBeyhan, M., (2018). Yerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi (İstanbul İlçe Belediyeleri üzerine bir alan araştırması). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1347
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 92-97)en_US
dc.descriptionxi, 98 leavesen_US
dc.description.abstractThis study aims to determine the effect of internal audit structure on the vision of corporate risk management in local administrations. Today, the demand for reforms has increased as the quality and speed of the services offered by the institutions has increased, the resources have been used effectively, economically and efficiently and the administrators at all levels have accounted for the public. In order to respond to this request, it is necessary for the institutional risk management to reach the institutional targets and the internal audit unit to carry out assurance and consultancy activities in this respect. In this context, this study identifies internal audit units' awareness of risk-focused internal audit practices and the application of corporate risk management in local governments. In the first part of this work, auditing, internal audit, risk management and corporate risk management issues are explained with the help of many resources. Within the framework of the study, which was carried out in the application section, a face-to-face interview was held with the internal audit and financial services unit of the 5 district municipalities in İstanbul. As a result of the research, good practices have been encountered when the internal auditors are willing about the effect of internal audit structure on the vision of corporate risk management and if the senior management looks positive. It has been determined that the top management's willingness and internal auditors should be active in this respect.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, yerel yönetimlerinde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna olan etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde işletmelerin takdim ettiği hizmetlerin niteliğinin ile hızının çoğaltılması, kaynaklarının verimli, iktisadi ile etkin bir biçimde değerlendirilmesi ve işletmenin bütün kademesinde karar alıcıların kamuoyuna hesap vermesi yönündeki reform istekleri artmıştır. Bu talebe cevap verebilmek için kurumsal risk yönetiminin kurum hedeflerine ulaştırılmasında ve iç denetim biriminin bu konuda güvence ve danışmanlık faaliyeti yapması gerekmektedir. Bu kapsamda bu çalışma ile iç denetim birimlerinin yerel yönetimlerde risk odaklı iç denetim uygulamalarını ile kurumsal risk yönetimi uygulanması konusundaki farkındalığı tespitidir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümlerinde denetim, iç denetim, risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi konuları birçok kaynak yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Uygulama kısmında yapılan araştırmanın genel amacı çerçevesinde İstanbul’da 5 ilçe belediyesindeki iç denetim ve mali hizmetler birimiyle derinlemesine mülakat yöntemi çerçevesinde yüz yüze görüşüldü. Araştırmanın sonucunda ise iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna olan etkisini konusunda iç denetçilerin istekli olması ve üst yönetimin konuya müspet bakması durumunda güzel uygulamalarla karşılaşılmıştır. Bu konuda üst yönetimin istekli ve iç denetçilerin aktif olması gerektiği tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAuditingen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectEnterprise risk managementen_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectRisk yönetimien_US
dc.subjectKurumsal risk yönetimien_US
dc.subject.lccHF5668.25 .B49 2018
dc.subject.lcshAuditing -- Historyen_US
dc.subject.lcshRisk managementen_US
dc.subject.lcshAuditing, Internal -- Turkey -- Istanbulen_US
dc.subject.lcshMunicipal government -- Risk management -- Turkey -- Istanbulen_US
dc.subject.lcshMunicipal corporations -- Auditingen_US
dc.subject.lcshAuditing, Limiteden_US
dc.subject.lcshInformation auditsen_US
dc.subject.lcshFinancial risk managementen_US
dc.titleYerel yönetimlerde iç denetim yapısının kurumsal risk yönetimi vizyonuna etkisi (İstanbul İlçe Belediyeleri üzerine bir alan araştırması)en_US
dc.title.alternativeInternal audit structure in local goverments corporate risk management vision effect (A field study on Istanbul Distrcit Municipalities)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID10196961
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorBeyhan, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record