Show simple item record

dc.contributor.advisorUyan Dur, Banu İnançen_US
dc.contributor.advisorArslan, Doğanen_US
dc.contributor.authorErgün, Gülen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-09-26T04:49:25Z
dc.date.available2018-09-26T04:49:25Z
dc.date.issued2018-01-19
dc.identifier.citationErgün, G., (2018). 1950'den günümüze basın reklamlarında kadın imgesinin göstergebilim açısından incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1360
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 198-209)en_US
dc.descriptionx, 211 leavesen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; Türkiye’de 1950’li yıllardan günümüze, kadınların yer aldığı basın reklamlarına derinlemesine bir bakış açısı getirebilmek ve bunu göstergebilim inceleme yöntemlerinin ışığı altında yapmaya çalışmaktır. İncelemeye başlarken kadının toplumsal açıdan rol ve konumlarının kısa tarihine ve değişim sürecine göz atılarak, göstergebilimin inceleme yöntemlerine değinilecektir. Daha sonra, bilimsel bir inceleme yöntemi olan göstergebilim daha detaylı olarak ele alınarak çözümleme yöntemleri üzerinde durulmuştur. Göstergebilimsel çözümleme yönteminde, incelenecek şey (reklam, afiş, fotoğraf vb. görsel ürünler) ve onu etkileyen unsurlar (dönemsel değişkenler) hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olunursa, yorumlama ve anlamlandırma o kadar doğru ve gerçekçi bir sonuç verir. Bu nedenle, kadın reklamları, tarihsel süreç içinde dönemin toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 1950’den Günümüze Basın Reklamlarında Kadın İmgelerinin göstergebilim üzerinden ele alınarak örnekler üzerinden ayrıntılı olarak incelendiği bu çalışma, araştırmacılara, akademisyenlere ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlere kaynak olma amacı taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to develop a deep point of view for the media advertisement in which the women have taken part in Turkey since 1950s up till now and to try to do it in the light of the inspection method of semiotics/semiology. As we start to make this inspection, we need to have a short information about the "woman". For this reason, firstly the short history of the woman and its period of change will be reviewed and then the inspection methods of the seismology will be mentioned. As it will be told in details soon, we can say that seismology is a scientific inspection method. Within the scope of this inspection method the more information have about the thing which is going to be inspected (visual products such as advertisement poster / signboard, photography etc.,) It can be seen that more opportunity he/she will have for the interpretation and explanation. For this reason, talking about the short history of the women will significantly contribute to the inspection. Therefore, while analyzing a woman (woman's) advertisement, having some knowledge about that period will enable someone to have an idea about the events at that time as if they were already there. The aim of this research ; is to provide information to the researchers, academicians and to the people who would like to know about the subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDergien_US
dc.subjectGöstergebilimen_US
dc.subjectİlanen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectAden_US
dc.subjectAdvertisingen_US
dc.subjectMagazineen_US
dc.subjectSemioticsen_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subject.lccHF5827.93 E74 2018
dc.subject.lcshSemiotics in advertisingen_US
dc.subject.lcshAdvertising and womenen_US
dc.subject.lcshWomen in advertising -- History -- Turkey -- 20th centuryen_US
dc.subject.lcshWomen in mass media -- History -- Turkey -- 20th centuryen_US
dc.subject.lcshAdvertising -- Social aspects -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshWomen -- Social conditions -- 20th century -- Turkeyen_US
dc.title1950'den günümüze basın reklamlarında kadın imgesinin göstergebilim açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of female sybolism on press advertisements from the semiotics perspective since 1950en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID10182323
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErgün, Gülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record