Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdeniz, Halilen_US
dc.contributor.authorMamati, Ayşenuren_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2018-11-22T22:53:41Z
dc.date.available2018-11-22T22:53:41Z
dc.date.issued2018-09-06
dc.identifier.citationMamati, A., (2018). Alejandro Jodorowsky'nin sanat anlayışı bağlamında sonsuz şiir filmi örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1384
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 166-173)en_US
dc.descriptionxvii, 173 leavesen_US
dc.description.abstractGünümüzde seksen dokuz yaşında, multidisipliner çağdaş bir sanatçı olan Alejandro Jodorowsky’nin yaşamı, sanatı, sanat anlayışı ve sanat üretim biçimleri araştırılarak, Sanatçının son yapıtı Sonsuz Şiir filmine ait bir okuma yapılmıştır. Yaşamı ve sanatı bütünlüğünde Alejandro Jodorowsky’nin biyografisi tezin ikinci bölümünde yer almıştır. Tez çalışmasının üçüncü bölümünde; Jodorowsky’nin sanatı, sanat anlayışı ve sanat üretim biçimlerine odaklanılarak, Sanatçının Şili-Santiago, Paris ve Meksika’da gerçekleştirdiği sanat pratikleri araştırılmış ve detaylı olark belirtilmeye çalışılmıştır; Jodorowsky, sanatına şiir ile başlamış ve şiirsel performansa yönelmiştir, kukla, pandomim, dans ve tiyatro performansları, geçici eylemler, Panik fabllar ve çizgi romanlar, Psikobüyü performansları ve film yapıtları üretmiştir. Jodorowsky’nin tiyatro anlayışı, sahnelediği oyunlar ve deneysel tiyatro çalışmaları, filmleri ve film anlayışı ile birlikte, Alejandro Jodorowsky’nin sanat üretim biçimleri; Sürrealizm, Simya, Panik Hareketi, Psikobüyü ve Tarot, bu bölümde yer almıştır. Film yapmayı, metafiziksel araştırma, bir deneyim yaşama, aydınlanma, arınma ve dönüşüm aracı olarak gören Alejandro Jodorowsky sineması, Sonsuz Şiir filminde, metaforik ve alegorik ifadeler, psikobüyü performansları, mitoloji ve simya referanslı eylemler ile açığa çıkarttığı psikolojik deneyimler aracılığıyla, arınmaya, iyileşmeye, dönüşmeye ve özgürleşmeye işaret etmiştir.en_US
dc.description.abstractA study has been made about eighty nine year old, multidisciplinary contemporary artist Alejandro Jodorowsky’s last work Endless Poetry the film after a research of the artist’s life, art, understanding of art and forms of producing art. The biography of Alejandro Jodorowsky, which consists the his life and art, can be found in the second part of the the thesis. In the third part of the thesis; Jodorowsky’s art practices that took place in Santiago Chile, Paris and Mexico; the artist started his art with poetry and headed towards poetic performance. He produced puppets, pantomime, dance and theatre performances, experimental acts, Panic fables and comic books, Psychomagic performances and movies, has been attempted to be shown with details by focusing on Jodorowsky’s art, sense of art and ways of producing art. Jodorowsky’s understanding of theatre, the plays he put on stage and his experimental theatre works, movies and understanding of movies, Alejandro Jodorowsky’s forms of producing art; Surrealism, Alchemy, The Panic Movement, Psychomagic and Tarot, are all located in this part. Alejandro Jodorowsky, who sees movie making as a tool of metaphysical research, an experience, enlightenment, purification and transformation, points at being purified, getting better, transforming and and becoming free with the help of the psychological experiences that came out with metaphoric and allegoric statements, psychomagic performances, acts with mythology, alchemy references in his movie called Endless Poetry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAlejandro Jodorowskyen_US
dc.subjectSonsuz şiir filmien_US
dc.subjectSürrealizmen_US
dc.subjectİyileştiren sanaten_US
dc.subjectPerformans sanatıen_US
dc.subjectEndless poetry filmen_US
dc.subjectSurrealismen_US
dc.subjectThe art that healsen_US
dc.subjectPerformance arten_US
dc.subject.lccPN1998.3.J63 M36 2018
dc.subject.lcshAuthors, Chilean -- 20th century -- Biographyen_US
dc.subject.lcshMotion picture producers and directors -- Biographyen_US
dc.subject.lcshSurrealismen_US
dc.subject.lcshPerformance arten_US
dc.subject.lcshTaroten_US
dc.subject.lcshSpiritual healingen_US
dc.titleAlejandro Jodorowsky'nin sanat anlayışı bağlamında sonsuz şiir filmi örneğien_US
dc.title.alternativeAlejandro Jodorowsky's endles poetry film in the contex of art understandingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID10215009
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorMamati, Ayşenur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record