Now showing items 1-20 of 669

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Acar, İ.H., Avcılar, G., Yazıcı, G. & Bostancı, S. (2020). The roles of adolescents’ emotional problems and social media addiction on their self-esteem. Current Psychology, 41(10), 6838-6847. doi:10.1007/s12144-020-01174-5 [1]
   Acavut, G. & Güvenç, G. (2020). • Doğum eylemi ile ilişkili perine travmalarının azaltılmasına yönelik yaklaşımlar. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(2), 125-130. [1]
   Akça, M. D. (2010). Co-registration of surfaces by 3D least squares matching. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 76(3), 307-318, doi:10.14358/PERS.76.3.307 [1]
   Akça, M. D. (2012). 3D modeling of cultural heritage objects with a structured light system. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 12(1), 139-152. [1]
   Akça, M. D., Gruen, A. W., Askarinejad, A. & Springman, S. M. (2011). Photogrammetric monitoring of an artificially generated landslide. Paper presented at the GeoInformation for Disaster Management [1]
   Akçinar Yayla, B. (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 40-64. doi:10.15869/itobiad.327091 [1]
   Akçinar Yayla, B. (2020). Ebeveynlik davranışları ve çocukların sosyal-davranışsal gelişiminde iş-aile çatışmasının rolü. Tübitak, 1-122. [1]
   Akçinar Yayla, B., Baydar, N. & Kağıtçıbaşı, Ç. (2018). Erken ergenlikte ahlak gelişimi: bir müdahale araştırması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 153-169. doi:10.17244/eku.322365 [1]
   Akçinar Yayla, B., Özbek, E. & Yola Çetin, İ. (2021). Babaların iş ortamı ve depresyon seviyesi arasındaki ilişkide iş-aile çatışmasının rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2717 - 2742. [1]
   Akçinar, B. & Baydar, N. (2016). Development of externalizing behaviors in the context of family and non-family relationships. Journal of Child and Family Studies, 25(6) , 1848-1859. doi:10.1007/s10826-016-0375-z [1]
   Akçinar, B. & Özbek, E. (2017). Benlik gelişiminin öz-yeterlik algisi ve ebeveyn davranişlariyla ilişkisi. Turk Psikoloji Yazilari, 20(40), 38-53. [1]
   Akçinar, B. & Özbek, E. (2017). The Association of Self Development with Self-Efficacy and Parenting Behaviors. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 54-57. [1]
   Akçinar, B. & Shaw, D. S. (2018). Independent contributions of early positive parenting and Mother–Son coercion on emerging social development. Child Psychiatry & Human Development, 49(3), 385-395. doi:10.1007/s10578-017-0758-4 [1]
   Akgün, G. & Demiray, H. (2001). Interactions of nonlinear acoustic waves in a fluid-filled elastic tube. International Journal of Engineering Science, 39(5), 563-581. doi:10.1016/S0020-7225(00)00057-4 [1]
   Akgün, G. & Demiray, H. (2000). Modulation of non-linear axial and transverse waves in a fluid-filled thin elastic tube. International Journal of Non-Linear Mechanics, 35(4), 597-611. doi:10.1016/S0020-7462(99)00044-X [1]
   Aktan, Z. D. , Sertel Berk, Ö. & Erdoğan, F. (2019). Pediatrik astımda kaygı, depresyon, somatizasyon veyaşam kalitesi ile serum IgE düzeyi ilişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(Ek 1), 276-292. doi:10.18863/pgy.628562 [1]
   Aktaş, D., Pekcan, M. Ö. & Evingür, G. (2007). Drying of PAAm hydrogels at various temperatures: A fluorescence study. Journal of Macromolecular Science, Part B, 46(3), 581-590. doi:10.1080/00222340701257950 [1]
   Akyunus, M. & Akbay, S. (2022). Algılanan ebeveynlik biçimlerinin kişiler arası döngüsel model üzerinde temsili. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(1), 160-181. doi:10.31682/ayna.995535 [1]
   Akyunus, M. (2021). Görüntülü görüşme ile yabancı dilde semptom-odaklı bilişsel davranışçı psikoterapi uygulaması: bir olgu sunumu AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 8(2), 295-311. doi:10.31682/ayna.765315 [1]
   Akyunus, M., Gençöz, T. & Karaköse Çelik, S. (2021). The mediator role of negative cognitive emotion regulation strategies between interpersonal problems and borderline personality beliefs. Journal of Rational - Emotive and Cognitive - Behavior Therapy, 39(3), 322-334. doi:10.1007/s10942-020-00373-0 [1]