Now showing items 1-20 of 33

   Citation
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Humanities and Social Sciences [30]
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Information Technologies [91]
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics [239]
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics [169]
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology [131]
   Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics [1]
   Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management [2]
   Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Science, Department of Psychology [2]
   Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Psychology [3]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering [2]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering [3]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering [3]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Electrical-Electronics Engineering [2]
   Işık University, Institute of Social Sciences, Clinical Psychology Master's Program [1]
   Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü [1]
   Işık Üniversitesi, Faculty Of Economics, Administrative And Social Sciences, Psychology Department [1]
   Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Enformasyon Teknolojileri Bölümü [91]
   Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [168]
   Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü [29]
   Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü [238]