Now showing items 1-2 of 2

  • Sürdürülebilir turizm ve Türkiye 

   Akış, Sevgin (Detay Yayıncılık, 1999-06-01)
   Önemli bir döviz kaynağı ve istihdam alanı olan turizm, pek çok ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Uluslararası turizmin giderek yaygınlaşması, doğal ve fiziksel çevre ile sosyal ve kültürel yaşamda önemli değişmelere ...
  • Sürdürülebilir turizm: bir alan araştırmasının sonuçları 

   Akış, Sevgin (Detay Yayıncılık, 2001-06-01)
   Sürdürülebilir turizm kavramı son 20 yıldır yaygın olarak tartışılmakla birlikte, uygu lamada bu konuda fazla bir yol alındığı söylenemez. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri de, özellikle kalkınma çabasındaki azgelişmiş ...