Show simple item record

dc.contributor.authorEkşi, Merten_US
dc.contributor.authorUzun, Adnanen_US
dc.date.accessioned2019-03-26T04:23:32Z
dc.date.available2019-03-26T04:23:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationEkşi, M. & Uzun, A. (2016). Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1), 119-138. doi:10.17099/jffiu.67110en_US
dc.identifier.issn0535-8418
dc.identifier.issn1309-6257
dc.identifier.otherWOS:000410443400009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1503
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17099/jffiu.67110
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRneE1UYzNOdz09
dc.description.abstractYeşil çatı kavramı, günümüzde sığ derinliğe sahip bir yetişme ortamı üzerinde (2-10 cm), değişken çevre koşullarına uyum sağlayabilen otsu bitki türleriyle bitkilendirilen, bakım ihtiyaçları düşük olan, üzerinde bulunduğu binaya ve şehre sağladığı katkılar nedeniyle tesis edilen ekstensif (az yoğun) çatı bahçeleri için kullanılan bir terimdir. Bu çalışmanın amacı, İstanbul iklim şartlarında yer alan bir yeşil çatı sisteminin, ısı yalıtımı, su tutma, yüzeysel akış, bitki büyüme durumu gibi özelliklerinin ve çevresel etmenlerle olan etkileşiminin karşılaştırmalı ölçümler yardımıyla belirlenmesidir. Çalışma kapsamında, bir araştırma alanı kurularak (İÜ Yeşil Çatı Araştırma İstasyonu), yeşil çatı sistemlerinin İstanbul şartlarında su ve enerji dengesi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu sayede İstanbul şartlarındaki bir yeşil çatı sistemi su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmiş, kentle ve üzerinde bulunduğu yapıyla olan ilişkileri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, yeşil çatı sisteminin referans çatıya oranla genel ortalamada %77 oranında ısı verimliliği sağladığı tespit edilmiştir. Çatı yüzeylerinde oluşan sıcaklık dalgalanmaları, çatının yeşil çatı ile kaplı bölümünde %79 oranında daha düşük olarak ölçülmüştür. Bunun yanı sıra çatı yüzeyine gelen yağış, yetişme ortamındaki nem içeriğine bağlı olarak %12,8 ile %100 oranında yeşil çatı sistemi içerisinde biriktirilmiş ve sistemden su tahliyesi 23 saate kadar ertelenebilmiştir.en_US
dc.description.abstractGreen roofs concept term is used for extensive green roofs which are planted with herbaceous plants that can be adapted into changeable environmental conditions on a shallow substrate layer, require minimal maintenance, installed for their benefits to building and urban scale. Main objective of this study is to determine the characteristics of a green roof such as thermal insulation, water holding capacity, runoff characteristics, plant growth and its interaction with environmental factors in Istanbul climate conditions by performing comparative measurements. In this study, a research site (IU Green Roof Research Station) was founded to assess water and energy balance of green roofs. Thus, a typical green roof was evaluated in terms of water and energy balance and its interaction with the building and city was determined, energy efficiency of green roof system was 77% higher than reference roof. Temperature fluctuations on green roof section of the roof were 79% lower. In addition, green roof retained 12,8% - 100% of precipitation and delayed runoff up to 23 hours depending on water content of substrate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIstanbul Univ, Fac Forestryen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBitkilendirilmiş çatıen_US
dc.subjectCamen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectSuen_US
dc.subjectYeşil çatıen_US
dc.subjectCrassulacean acid metabolismen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectGreen roofen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectMedia depthen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectPlanten_US
dc.subjectRunoffen_US
dc.subjectSurfaceen_US
dc.subjectUrban heat-islanden_US
dc.subjectVegetated roofen_US
dc.subjectWateren_US
dc.titleYeşil çatı sistemlerinin su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of green roof systems in terms of water and energy balanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Fine Arts, Department of Landscape Architectureen_US
dc.identifier.volume66
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage119
dc.identifier.endpage138
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUzun, Adnanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record