Show simple item record

dc.contributor.authorFalcıoğlu, Pınaren_US
dc.contributor.authorBayraktaroğlu Güner, Ayşegülen_US
dc.date.accessioned2019-06-26T19:56:12Z
dc.date.available2019-06-26T19:56:12Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.citationFalcıoğlu, P. & Güner, A., (2016). Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü Ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 159-176.en_US
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.otherWOS:000441980400008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1613
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBM01qTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/56476/785140
dc.description.abstractMuhasebecilerin işletmelerdeki geleneksel rolü, karar vericiler için gerekli bilgi ve veri üretimini sağlamak iken, yönetim muhasebesinin ortaya çıkışı ve son gelişmeler ile ilgili yapılan güncel çalışmalar, muhasebecilerin görev ve sorumluluk alanlarının genişlediğini ve stratejik yönetim sürecine dahil olmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul'da faaliyet gösteren 109 işletmede çalışan muhasebecilerin, pasif bilgi sağlayıcıları olarak mı yoksa karar mekanizmalarında aktif karar alıcılar olarak mı rol oynadıkları araştırılarak, stratejik yönetim sürecine katılım derecesinin ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda, muhasebecilerin işletmelerdeki temel görev ve sorumlulukları, sahip oldukları ve kullandıkları temel bilgi ve beceriler, ve karar mekanizmalarına katılım şekilleri, stratejik yönetim sürecinin temel taşlarına esas olacak şekilde, anket yoluyla sorgulanmakta ve farklı sektörler açısından stratejik yönetime katılım düzeyi muhasebecilerin, çalıştıkları işletmelerdeki stratejik yönetim sürecine katıldıklarını ve üretim sektöründe faaliyet muhasebecilerin, stratejik yönetim sürecine katılım düzeylerinin, daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractWhile the traditional role of accountants is limited to providing necessary information and data for the decision-makers, accountants' duties and responsibilities have broadened and they have begun to participate in strategic management process since the emergence of management accounting. In this study, investigating the accountants working in 109 companies which are based in Istanbul whether they act as passive information providers, or active players in decision-making process, we aim to expose the degree of participation of accountants in strategic management process. We used a survey questioning the accountants' basic duties and responsibilities, knowledge and skills and their ways of participation in decision-making mechanisms on the basis of strategic management process. Also, the degree of participation in strategic management is investigated for different sectors. The survey findings indicate that accountants participate in strategic management process and those working at companies in manufacturing sector participate the most.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Osmangazi Univen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectKatılımen_US
dc.subjectStratejik yönetimen_US
dc.subjectYönetim muhasebecisien_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectManagement accountanten_US
dc.subjectParticipationen_US
dc.subjectStrategic managementen_US
dc.titleMuhasebecilerin stratejik yönetim sürecindeki rolü ve stratejik yönetim sürecine katılım düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on determining accountants' roles and their level of participation in strategic management processen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8282-6337
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage159
dc.identifier.endpage176
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorFalcıoğlu, Pınaren_US
dc.contributor.institutionauthorBayraktaroğlu Güner, Ayşegülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record