Show simple item record

dc.contributor.authorAldemir, Erdoğanen_US
dc.contributor.authorYıldız, Nerhunen_US
dc.contributor.authorTavşanoğlu, Ahmet Vedaten_US
dc.date.accessioned2019-06-27T20:33:18Z
dc.date.available2019-06-27T20:33:18Z
dc.date.issued2013-04-24
dc.identifier.citationAldemir, E., Yıldız, N. & Tavşanoğlu, V. (2013). Design of an automatic target recognation algorithm. Paper presented at the 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, 1-4. doi:10.1109/SIU.2013.6531498en_US
dc.identifier.isbn9781467355636
dc.identifier.isbn9781467355629
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.otherWOS:000325005300338
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1644
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.1109/SIU.2013.6531498
dc.description.abstractBu bildiri kapsamında bir Otomatik Hedef Tanıma (OHT) sistemi ele alınarak geliştirilmiş ve geliştirilen sistemin Matlab benzetimleri bildiride sunulmuştur. İkinci olarak OHT sistemlerinde kullanılan ve literatürde sıkça karşılaşılan klasik kenar belirleme algoritmalarının dışında yeni bir kenar belirleme algoritması önerilmiştir. Son olarak da Freeman zincir kodlamasının özellik çıkartma aşamasında kullanılabileceği gösterilmiştir. İlgili sistemin sınıflandırma ve karar verme aşaması hariç tamamı değişik test görüntüleri üzerinde denenmiş ve insan gözüne hitap edebilecek seviyede başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İleride sınıflandırma aşamasının da gerçeklenmesi ile tasarlanan OHT sisteminin başarımının daha tarafsız bir ölçüt ile test edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca sistemin donanıma yönelik olarak optimizasyonu ile bir Field Programmable Gate Array (FPGA) gerçeklemesinin yapılması hedefler arasındadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, first, an Automated Target Recognition/Tracking (ATR, ATT) system is analyzed, developed and simulated on Matlab environment. Second, a new edge detection method is proposed which is obtained by combining two common edge detection algorithms. Finally, it is shown that Freeman chain codding can be used in feature extraction stage of an ATR system. The system is tested for many different image databases, except for its classification and decision making part, which is still under development, and the results are verified by human eye. Note that, with the development of the classification part, the results will be able to verified with an objective criteria. On the other hand, the designed ATR system is planed to be optimized for an hardware and implemented on an FPGA device in a future work.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.isversionof10.1109/SIU.2013.6531498
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectFreeman zincir kodlamasıen_US
dc.subjectGörüntü işlemeen_US
dc.subjectGörüntü sınıflandırmaen_US
dc.subjectOtomatik hedef tanıma/takibien_US
dc.subjectATR systemen_US
dc.subjectATT systemen_US
dc.subjectAutomated target tracking systemen_US
dc.subjectAutomated target recognitionen_US
dc.subjectAutomated target recognition/trackingen_US
dc.subjectAutomatic target recognition algorithmen_US
dc.subjectChain codingen_US
dc.subjectEdge detectionen_US
dc.subjectEdge detection algorithmsen_US
dc.subjectEdge detection methoden_US
dc.subjectEdge detection methodsen_US
dc.subjectFeature extractionen_US
dc.subjectFeature extraction stageen_US
dc.subjectField programmable gate arraysen_US
dc.subjectFPGA deviceen_US
dc.subjectFPGA devicesen_US
dc.subjectFreeman chain codingen_US
dc.subjectHistogramsen_US
dc.subjectImage classificationen_US
dc.subjectImage codingen_US
dc.subjectImage databaseen_US
dc.subjectImage databasesen_US
dc.subjectImage edge detectionen_US
dc.subjectImage processingen_US
dc.subjectInfrared dimen_US
dc.subjectInfrared radiationen_US
dc.subjectMATLABen_US
dc.subjectMatlab environmenten_US
dc.subjectObject recognitionen_US
dc.subjectObjective criteriaen_US
dc.subjectRecognitionen_US
dc.subjectTarget recognitionen_US
dc.subjectTarget trackingen_US
dc.subjectVisual databasesen_US
dc.titleBir otomatik hedef tanıma algoritmasının geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDesign of an automatic target recognation algorithmen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journal2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013en_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Engineering, Department of Electrical-Electronics Engineeringen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8590-1518
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage4
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTavşanoğlu, Ahmet Vedaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record