Show simple item record

dc.contributor.authorUlutaş, İlker Boğaçen_US
dc.contributor.authorGündüz, Tülinen_US
dc.contributor.editorTeker, Den_US
dc.date.accessioned2019-07-25T19:03:19Z
dc.date.available2019-07-25T19:03:19Z
dc.date.issued2015-06-04
dc.identifier.citationUlutaş, İ.,B. & Gündüz, T., (2015). Ergonomics risk analysis in automobile cable manufacturing. Paper presented at the Global Business Research Congress (GBRC), 1, 33-39. doi:10.17261/Pressacademia.2016118137en_US
dc.identifier.issn2459-0762
dc.identifier.otherWOS:000455655600004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1657
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2016118137
dc.description.abstractMeslek hastalıkları arasında özellikle Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının (KİSH), hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde dikkat çekici bir artış göstermesi, işletmelere ve dolayısıyla sosyal güvenlik sistemlerine ciddi finansal yükler getirmekte ve nitelikli insan gücünü azaltmaktadır. Bu çalışmada, kablo imalatı yapılan bir fabrikada KİSH ile ilişkili problemler tespit edilmiş ve fiziksel risk etmenlerinin iyileştirilmesi için yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Üretim alanında video çekimleri yapılmış, bunun üzerinden Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Yöntemi kullanılarak ergonomik risk analiz metotları uygulanmış, ilgili bölümler için gerekli düzenlemeler önerilmiştir. Bu düzenlemeler sonrası tekrar analiz yapılarak elde edilen sonuçların etkinliği değerlendirilmiştir. Yapılan ergonomi analizleri ile KİSH riski azaltılmıştır.en_US
dc.description.abstractMusculoskeletal diseases are one of the most important issues among occupationFal health illnesses because the workforce, not only developing but also developed countries are affected and burdens social security systems with high financial costs, further decreases qualified emloyees. This study analysis the musculoskeletal diseases in a cable manufacturing facility and provides new applications to eliminate physical risk factos. Based on video records, Quick Exposure Check (QEC) are made for ergonomic risk analysis and required arrangements are suggested for the related departments. Then, results are assesed in terms of efficiency. Finally, it was seen that ergonomics analysis have decreased musculoskeletal disease risks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPressacademiaen_US
dc.relation.ispartofseriesPressacademia Procediaen_US
dc.relation.isversionof10.17261/Pressacademia.2016118137
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectErgonomik risk analizien_US
dc.subjectHMDen_US
dc.subjectSağlık yönetimien_US
dc.subjectErgonomics risk analysisen_US
dc.subjectHealth managementen_US
dc.subjectMusculoskeletal diseasesen_US
dc.subjectQuick exposure checken_US
dc.titleOtomotiv kablo üretiminde ergonomik risk analizien_US
dc.title.alternativeErgonomics risk analysis in automobile cable manufacturingen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalGlobal Business Research Congress (GBRC)en_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineeringen_US
dc.identifier.volume1
dc.identifier.startpage33
dc.identifier.endpage39
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUlutaş, İlker Boğaçen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record