Now showing items 1-20 of 199

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçinar, B. & Özbek, E. (2022). İş-aile çatışmasının depresyon, ebeveynlik davranışları ve çocukların sosyal-davranışsal gelişimi ile ilişkisi. Nesne Dergisi, 9(22), 838-862. doi:10.7816/nesne-09-22-06 [1]
   Akçınar Yayla, B., Özbek, E. & Yola Çetin, İ. (2021). Babaların iş ortamı ve depresyon seviyesi arasındaki ilişkide iş-aile çatışmasının rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2717 - 2742. [1]
   Akçınar, B. & Özbek, E. (2017). Benlik gelişiminin öz-yeterlik algisi ve ebeveyn davranişlariyla ilişkisi. Turk Psikoloji Yazilari, 20(40), 38-53. [1]
   Akçınar, B. & Özbek, E. (2017). The Association of Self Development with Self-Efficacy and Parenting Behaviors. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 54-57. [1]
   Akçınar, B. (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 40-64. doi:10.15869/itobiad.327091 [1]
   Aksoy, G. & Öğüt, K. S. (2021). Investigation of the relationship between upstream and on-ramp flows at downstream capacity level on Istanbul freeway merges. Mugla Journal of Science and Technology, 7(1), 73-82. doi:10.22531/muglajsci.855671 [1]
   Aktan, Z. D. , Sertel Berk, Ö. & Erdoğan, F. (2019). Pediatrik astımda kaygı, depresyon, somatizasyon veyaşam kalitesi ile serum IgE düzeyi ilişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(Ek 1), 276-292. doi:10.18863/pgy.628562 [1]
   Akyunus, M. & Akbay, S. (2022). Algılanan ebeveynlik biçimlerinin kişiler arası döngüsel model üzerinde temsili. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(1), 160-181. doi:10.31682/ayna.995535 [1]
   Akyunus, M. (2021). Görüntülü görüşme ile yabancı dilde semptom-odaklı bilişsel davranışçı psikoterapi uygulaması: bir olgu sunumu AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 8(2), 295-311. doi:10.31682/ayna.765315 [1]
   Alavcı, T., Gümüş, G., Tekin, M. E., Tekeş, B. & Üzümcüoğlu, Y. (2021). Kişilik özellikleri ve risk algısının motosiklet kullanım tarzı ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 299 - 320. doi:10.16953/deusosbil.536737 [1]
   Altınok, S., Karabacak, V., Yalçıner, C. C., Bilgen, A. N., Altunel, E. & Güneç Kıyak, N. (2012). Kütahya fay Zonu’nun holosen aktivitesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 55(1), 1-17. [1]
   Alıcı, H., Ulusu, H. A. & Gündüz, T., (2017). Mobilya Sektöründe Pnömatik Zımbalama ve Vidalama ĠĢlerinin Ergonomik Risk Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 32(4), 211-225. doi:10.21605/cukurovaummfd.383432 [1]
   Aras, B. (2006). Türk-İran İlişkileri: Değişim ve Süreklilik. Avrasya Dosyası, 12(2), 61-92. [1]
   Arın, E. S. & Özsoy, F. A. (2021). Children’s participation in built environment design: The case of “Play Without Barriers” project. A|Z ITU Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 347-364. doi:10.5505/itujfa.2021.52386 [1]
   Ateşli, B., Esen, O. & Sütlü, S. (2021). Epidemiyolojideki kompartman modellerinin eşlenmiş Hamilton analizi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(2), 265-276. doi:10.7240/jeps.796442 [1]
   Avcı Tuğal, S. (2017). The World Shaped By 0 And 1 . Art -Sanat Journal, (8), 571–587. [1]
   Aydın Göktepe, E., Tunç, P., Yıldırım, O. & Tetik, H. (2020). Çalışanların kişisel değerleri, algıladıkları örgütsel destek ve işten ayrılma niyetleri arasındaki etkileşim, Turkish Studies - Economy, 15(1), 69-84. doi:10.29228/TurkishStudies.39711 [1]
   Aytaç, S. (2002). Türkiye yazmalarının sayılaştırılması. Türk Kütüphaneciliği, 16(1), 3-19. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Ethnic and national identities: Links to outgroup attitudes via attribution of responsibility and perceived interethnic conflict. Turk Psikoloji Dergisi, 32(80), 63-79. [1]
   Bağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. & Çelebi, E. (2017). Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 20(Özel Sayı), 3-23. [1]