Now showing items 106-125 of 198

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kayhan Pusane, Ö. (2017). Change in Turkey's Northern Iraq Policy: A comparative analysis of Turgut Ozal and Tayyip Erdogan's tenures. Uluslararasi Iliskiler,14(56), 39-53. 10.33458/uidergisi.515813. [1]
   Kayıkçıoğlu, S. (2018). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir vaka incelemesi. Mali Çözüm, 28(149), 145-181. [1]
   Kazancı, D. & Saltoğlu, S. (2021). Korku duygusunun dikkat yanlılığındaki rolü üzerine bir derleme. Nesne Dergisi, 21, 674-695. doi:10.7816/nesne-09-21-12 [1]
   Keser, E., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2018). Basketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32-39. doi:10.21923/jesd.359667 [1]
   Kheloufi, A. (2016). On the third boundary value problem for parabolic equations in a non-regular domain OFRN +1. TWMS (Turkic World Mathematical Society) Journal of Applied and Engineering Mathematics, 6(1), 1-14. [1]
   Koca, G. (2019). Evaluation of traditional Sirince houses according to sustainable construction principles. Iconarp International J. of Architecture and Planning, 7(1), 30-49. doi:10.15320/ICONARP.2019.65 [1]
   Koca, G., Arıoğlu, N. & As, N. (2018). The Effect of Cyclic Relative Humidity Exposure Sanding and Grooving on the Dimensional Stability of Solid Wood Parquet. ITU A/Z Journal of the Faculty of Architecture, 15(3), 81-90. doi:10.5505/ITUJFA.2018.50570 [1]
   Koca, G., Dündar, T. & As, N. (2018). Using the ultrasonic stress wave technique to evaluate structural timber members of an old masonry building. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(3), 341-349. doi:10.17475/kastorman.499081 [1]
   Koray, A., Toprak, C., Esgel, V. & Yıldız, O. T. (2018). Construction of a turkish proposition bank. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 26(1), 570-581. doi:10.3906/elk-1703-79 [1]
   Köprü, R. (2018). FSRFT Based broadband double matching via passband extremums determination. Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 6(3),165-171. doi:10.17694/bajece.421266 [1]
   Kültür, Y., Bal, E., Erdem, M. N. & Tezer, M. (2022). Evaluation of satisfaction with a questionnaire according to fracture level and fracture type of patients who underwent balloon kyphoplasty. Journal of Turkish Spinal Surgery, 33(2), 57-61. doi:10.4274/jtss.galenos.2022.47955 [1]
   Mehmetçik, H. (2015). 21. Yüzyıl için Caydırıcılık: Teori ve Pratikte Neler Değişti?. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11(22), 31-59. [1]
   Mehmetçik, H., (2014). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(50), 243-258. [1]
   Miramirkhani, F. (2021). A path loss model for link budget analysis of indoor visible light communications. Electrica, 21(2), 242-249. doi:10.5152/electrica.2021.20072 [1]
   Miran, B. & Akgüngör, E. S. (2005). The effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The case of izmir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(2), 225-231. [1]
   Nacaroğlu, Ç. & Vicdan Yücel, S. (2021). Kanser hastalarıyla çalışan gönüllü ve profesyonellerde özgecilik, pozitif bilişsel üçlü ve depresyon oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2), 98 - 112. doi:10.5455/kpd.26024438m000038 [1]
   Nalkesen, Y. & Özek, Y. (2011). The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 1(2), 163-170. [1]
   Oğuz, A. B., Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı, A. (2020). Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1611-1631. [1]
   Ordu, F. & Yöntem, M. K. (2020). Development of divergent thinking self-assessment scale. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 69-91. [1]
   Ordu, F. (2019). Benlik saygısıyla boyun eğme davranışı arasındaki ilişkide denetim odağının aracı rolü. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 317-330. doi:10.30783/nevsosbilen.554097 [1]