Now showing items 123-142 of 166

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Sarıca, K. (2017). Parametric vs.non-parametric efficiency assessment: case of power plants in Turkey. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(3), 21-41.doi:10.17482/uumfd.364087 [1]
   Seçmen, S. & Süyük Makaklı, E. (2021). The urban and architectural characteristics of Voyvoda street from past to present. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 9(1), 1-24. doi:10.15320/ICONARP.2021.148 [1]
   Sever, C., Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Adult lumbar scoliosis. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 79-84. [1]
   Sevimli, M., Atıcı Ulusu, H., Gündüz, T. (2018). Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 38-54. doi:10.25092/baunfbed.369102 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Çağlı Kaynak, E. (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118. doi:10.32331/sgd.421086 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(3), 3-19. doi:10.4026/1303-2860.2013.0228.x [1]
   Susanlı, Z. B. (2020). Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 95-106. doi:10.20409/berj.2020.237 [1]
   Susanlı, Z.B. (2011). Underemployment in the Turkish Labor Market. Sosyoekonomi, 25(33), 157-173. doi:10.17233/sosyoekonomi.289218 [1]
   Süyük Makaklı, E. & Ozar, B. (2019). Manisa’da Osmanlı dönemi mirası: Sıbyan mektepleri. Turkish Studies - Historical Analysis, 14(2), 429-446. doi:10.29228/TurkishStudies.22700 [1]
   Süyük Makaklı, E., Yücesan, E. & Ozar, B. (2019). Co-working space concept in the spatial and urban context: a case study of ‘Kolektif House’. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(14), 297-312. doi:10.16947/fsmia.667316 [1]
   Şen Taşbaşı, A. (2014). Küçük açık ekonomilerde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki oynaklık değiş-tokuşunun kestirimi: Hong Kong örneği . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 103-117. doi:10.14780/iibdergi.201417539 [1]
   Taşbaşı Şen, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak Adil Ticaret Sistemi Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri İçin Adalet Arayışı. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(3), 72–92. doi:10.4026/1303-2860.2015.0290.x [1]
   Taştan, S. & İşiaçık, S. (2021). Reassessing innovative work behaviors during COVID-19 pandemic: the impacts of workplace spirituality and psychological safety perception. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 537 - 555. doi:10.31592/aeusbed.736610 [1]
   Tek, F. B. (2019). Uyarlanır Yerel Bağlı Nöron Modelinin İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(4), 307-317. doi:10.17671/gazibtd.569827 [1]
   Temur, G. T., Turgut, Y., Yılmaz, A., Arslan, Ş. & Camcı, A. (2019). Logistic network design for post-earthquake planning: A case study for Ümraniye district under different earthquake scenarios. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25(1), 98-105. doi:10.5505/pajes.2018.11736 [1]
   Tetik, G. & Aktan, Z. D. (2021). Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu ve duygusal zeka arasındaki ilişkide, dijital oyun bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(2), 181-190. doi:10.5505/kpd.2020.32815 [1]
   Torun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280. [1]
   Tuğal Avcı, S., (2018). Peter Greenaway's last supper digital video installation as a 21st century contemporary art proposal. Art-Sanat, 9, 415-426. [1]
   Tuğrul, S. (2010). Ritmik beden, belleğin ritmi: Bir 29 Ekim anısı. Toplum ve Bilim, 0(117), 41-55. [1]