Now showing items 143-162 of 198

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Sağlam, M. & Tavman, E. B. (2021). COVID-19 döneminde algılanan tehdit, kaygı ve dürtüsel satın alma ilişkisinde algılanan duyarlılığın ve ciddiyetin moderatör rolü. Business and Management Studies: An International Journal, 9(2), 673-693. doi:10.15295/bmij.v9i2.1819 [1]
   Sağlam, M., Tavman, E. B. (2021). Covid 19 Döneminde algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisi: bir seri aracılık modeli incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2256-2271. doi:10.20491/isarder.2021.1260 [1]
   Sarıca, K. (2017). Parametric vs.non-parametric efficiency assessment: case of power plants in Turkey. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(3), 21-41.doi:10.17482/uumfd.364087 [1]
   Seçmen, S. & Süyük Makaklı, E. (2021). The urban and architectural characteristics of Voyvoda street from past to present. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 9(1), 1-24. doi:10.15320/ICONARP.2021.148 [1]
   Sever, C., Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Adult lumbar scoliosis. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 79-84. [1]
   Sevimli, M., Atıcı Ulusu, H., Gündüz, T. (2018). Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 38-54. doi:10.25092/baunfbed.369102 [1]
   Shalom, M. (2022). A short proof of the size of edge-extremal chordal graphs. Journal of mathematical sciences and modelling (Online), 5(2), 63-66. doi:10.33187/jmsm.1058501 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Çağlı Kaynak, E. (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118. doi:10.32331/sgd.421086 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(3), 3-19. doi:10.4026/1303-2860.2013.0228.x [1]
   Susanlı, Z. B. (2020). Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 95-106. doi:10.20409/berj.2020.237 [1]
   Susanlı, Z.B. (2011). Underemployment in the Turkish Labor Market. Sosyoekonomi, 25(33), 157-173. doi:10.17233/sosyoekonomi.289218 [1]
   Süyük Makaklı, E. & Ozar, B. (2019). Manisa’da Osmanlı dönemi mirası: Sıbyan mektepleri. Turkish Studies - Historical Analysis, 14(2), 429-446. doi:10.29228/TurkishStudies.22700 [1]
   Süyük Makaklı, E., Yücesan, E. & Ozar, B. (2019). Co-working space concept in the spatial and urban context: a case study of ‘Kolektif House’. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(14), 297-312. doi:10.16947/fsmia.667316 [1]
   Şen Taşbaşı, A. (2014). Küçük açık ekonomilerde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki oynaklık değiş-tokuşunun kestirimi: Hong Kong örneği . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 103-117. doi:10.14780/iibdergi.201417539 [1]
   Şeylan, S. (2021). Film okuryazarlığı: sosyolojik açıdan Kız Kardeşler’i okumak. Turkish Studies (Elektronik), 16(6), 1749-1761. doi:10.7827/TurkishStudies.52326 [1]
   Taşbaşı Şen, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak Adil Ticaret Sistemi Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri İçin Adalet Arayışı. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(3), 72–92. doi:10.4026/1303-2860.2015.0290.x [1]
   Taştan, S. & İşiaçık, S. (2021). Reassessing innovative work behaviors during COVID-19 pandemic: the impacts of workplace spirituality and psychological safety perception. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 537 - 555. doi:10.31592/aeusbed.736610 [1]
   Tavman, E. B. (2022). The success of freemium business model: multiple case studies of industry leaders. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 635-642. doi:10.37880/cumuiibf.1063898 [1]
   Tek, F. B. (2019). Uyarlanır Yerel Bağlı Nöron Modelinin İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(4), 307-317. doi:10.17671/gazibtd.569827 [1]