Now showing items 163-182 of 199

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Tek, F. B. (2019). Uyarlanır Yerel Bağlı Nöron Modelinin İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(4), 307-317. doi:10.17671/gazibtd.569827 [1]
   Temur, G. T., Turgut, Y., Yılmaz, A., Arslan, Ş. & Camcı, A. (2019). Logistic network design for post-earthquake planning: A case study for Ümraniye district under different earthquake scenarios. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25(1), 98-105. doi:10.5505/pajes.2018.11736 [1]
   Tetik, G. & Aktan, Z. D. (2021). Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu ve duygusal zeka arasındaki ilişkide, dijital oyun bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(2), 181-190. doi:10.5505/kpd.2020.32815 [1]
   Torun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280. doi:10.46465/endustrimuhendisligi.719849 [1]
   Tuğal Avcı, S., (2018). Peter Greenaway's last supper digital video installation as a 21st century contemporary art proposal. Art-Sanat, 9, 415-426. [1]
   Tuğlu Karslı, U. & Özker, S. (2021). Kütüphaneden öğrenme merkezine: bilgi çağında dönüşümü kütüphane mekânları üzerinden okumak. IDA: International Design and Art Journal (Online), 3(2), 272-283. [1]
   Tuğrul, S. (2010). Ritmik beden, belleğin ritmi: Bir 29 Ekim anısı. Toplum ve Bilim, 0(117), 41-55. [1]
   Tuzla, H. & Teker, S. (2013). 1995-2011 döneminde avrasya ekonomilerine yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) dünya trendi ile karşılaştırılması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 20-34. [1]
   Ulutaş, İ. B. & Gündüz, T. (2017). Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.doi:10.17482/uumfd.336440 [1]
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Uzunoğlu Azman, G. & Aktan, Z. D. (2019). Ergenlerde premenstrüel sendrom ile ruh sağlığı değişkenleri arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1), 37-50. doi:10.18863/pgy.521549 [1]
   Ülker, E. (2020). Osmanlı savaş ekonomisi ve bir muhalefet programı olarak temsil-i meslekî: İmparatorluğun son yıllarında sermaye iktidar ilişkileri üzerine notlar. Alternatif Politika, 12(1), 260-280. [1]
   Ülker, E. (2021). İttihatçı tek-parti rejimi kurulurken hizipler, seçimler, boykot. Mülkiye Dergisi, 45(4), 940-962. [1]
   Ünel, G., (2017). Information Passing in Healthcare Social Networks. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 99-104. doi:10.17671/btd.25307 [1]
   Var, E. & İnan, A. (2018). Differentially private attribute selection for classification. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(1), 323-336. doi:10.17341/gazimmfd.406804 [1]
   Yakhno, T. & Ekin, E. (2011). Student conference as a student centred environment for integrating technical writings into computer engineering curriculum. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal Of Educational Research, 11(42), 259-272. [1]
   Yarman, B. S. B., Aksen, A., Köprü, R., Kumar, N., Aydın, Ç., Atilla, D. Ç. & Chacko, P. (2016). Computer aided darlington synthesis of an all purpose immittance function. Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, 16(1), 2027-2037. [1]
   Yavuz, B. B. & Aka, B. T. (2021). The mediating effect of humour in relation to early maladaptive schema domains and psychological wellbeing. Turkish Journal Of Clinical Psychiatry, 24(3), 288-297. doi:10.5505/kpd.2021.21548 [1]
   Yelmenoğlu, E. D. & Akhan Baykan, N. (2022). Edge detection of aerial images using artificial bee colony algorithm. MANAS Journal of Engineering, 10(1), 73-80. doi:10.51354/mjen.1053446 [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2014). Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu. Journal of Mosaic Research, 0(7), 61-75. [1]