Now showing items 30-49 of 199

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bilginer, O., Tunga, B. & Demirer, R. M. (2022). Deri lezyonlarının evrişimsel yapay sinir ağları ile sınıflandırılması. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 28(2), 208-214. doi:10.5505/pajes.2021.68700 [1]
   Bostancı, M. (2018). John Heartfield’ın “Başkalaşım” adlı fotomontajında yer alan metaforik yapılanma üzerine göstergebilimsel çözümlemeler. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 1(20), 75 - 86. doi:10.17484/yedi.446838 [1]
   Boydak, M. (2019). A new subspecies of Phoenix theophrasti Greuter (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) from Turkey. Forestist, 69(2), 133-144. doi:10.26650/forestist.2019.19016 [1]
   Büker, N. (2017). Sinema – televizyonda mesleki yeterlilik ve ekonomik kalkinmaya katkisi: Sayisal verilerle avrupa ülkeleri ve türkiye karşilaştirmasi. Selçuk Üniversitesi Iletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 10(1), 433-453. doi:10.18094/josc.309987 [1]
   Bülbül, S., İşiaçık, S. & Aytaç, S. (2022). Measurement of perceived psychological safety: integration, review and evidences for the scale in the context of Turkiye. Journal Of Economy Culture And Society, 65, 15-28. doi:10.26650/JECS2021-974757 [1]
   Bıçakcı, A. S. (2008). Andijon'da nima bo'ldi? Özbekistan'da terör, güvenlik ve demokrasi. Orta Asya Ve Kafkasya Araştırmaları, 3(6), 1-22. [1]
   Bıçakcı, A. S. (2012). The rebirth of NATO between new war and cyber security. Uluslararası İlişkiler-International Relations, 9(34), 205-226. [1]
   Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z. E., Sunar, D. & Biten, A. F. (2020). “Bana göre” ahlak: sıradan insanın ahlakı kavramsallaştırması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(44), 115-147. doi:10.31828/tpy1301996120200219m000021 [1]
   Coşkun, E., Deveci, E. & İnce, B. (2020). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(3), 409-420. doi: 10.18863/pgy.622366 [1]
   Çağlar, M. T. & Aksu, F. (2019). Suriye krizinde aktörler, uyuşmayan talepler ve çatışan çözümler. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 507 - 544. doi:10.37093/ijsi.659009 [1]
   Çağlar, M. T. (2020). ABD’nin Irak Müdahalesinde Güvenliğin Özelleşmesi: Sözleşmeli Personel ve Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Rolü ve Etkileri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 29 (1), 143-163. DOI: 10.26650/siyasal.2020.29.1.0027 [1]
   Çelik, A. (2021). Anonim ortaklığın haklı nedenle feshini sınırlandıran hususlar. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 10(39), 641-692. [1]
   Çelik, A. (2022). Hukukçu bilirkişi atanması yasağı ve bu yasağın iptalinin reddine ilişkin anayasa mahkemesi kararının değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 20(231), 797-846. doi: [1]
   Çetin, B. C. & Gülersoy, N. Z. (2021). Cultural heritage impact assessment (HIA), international approaches and practices: examining the applicability of HIA in Turkey. Megaron, 16(4), 619-643. doi:10.14744/MEGARON.2021.9191358 [1]
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]
   Demiray, H. (2019). An approximate wave solution for perturbed kdv and dissipative nls equations: Weighted residual method. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(4), 786-791. [1]
   Demiray, H. (2019). modulational instability of three dimensional waves in a plasma with vortex electron distribution. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(3), 433-424. [1]
   Demiray, H. (2020). A note on the cylindrical waves with transverse distortion in a plasma with vortex electron distribution. Turkish World Mathematical Society Journal of Applied and Engineering Mathematics, 10(3), 685-689. [1]
   Demiray, H., El-Zahar, E. R., Shan, S. A. (2020).On progressive wave solution for non-planar KDV equation in a plasma with q-nonextensive electrons and two oppositely charged ions. TWMS Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 10(2), 532-546. [1]
   Demirer, R. M. (2022). A new novel synchronization index of brain networks in hyperbolic EEG dynamics. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), 600-607. doi:10.16984/saufenbilder.999015 [1]