Now showing items 63-82 of 198

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ergüden, E., Dalkılıç, A. F., Kaya, C. T. & Sayar, A. R. Z. (2018). Finansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 411-425. [1]
   Ergüney Okumuş, F. E. & Deveci, E. (2019). Yeme bozukluklarında grup psikoterapileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(3), 338-350. doi:10.18863/pgy.439773 [1]
   Erol, A., Uyanık, R. Y., (2014). Bir mükellef hakkı olarak amortisman müessesi içinde maddi duran varlık amortisman usullerinin vergi usul kanunu ve Türkiye muhasebe standartları açısından değerlendirilmesi. Mali Çözüm, 24(124), 91-112. [1]
   Erturaç, K. & Güneç Kıyak, N. (2017). Investigating the fluvial response to late pleistocene climate changes and vertical deformation: Yeşilırmak terrace staircases (central north anatolia). Türkiye Jeoloji Bülteni-Geological Bulletin of Turkey, 60(4) 615-636. doi:10.25288/tjb.370625 [1]
   Erzan, A. & Tüzel, E. (2000). The statistics of energy states of a hookean model for proteins. Turkish Journal of Physics, 24(3), 295-310. [1]
   Esen, O., Kaya, H. K. & Sütlü, S. (2021). Lie cebiroidleri üzerindeki Lagrange dinamiğinin eşlenmesi problemi üzerine. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(2), 162-171. doi:10.19113/sdufenbed.812588 [1]
   Esen, O., Kudeyt, M. & Sütlü, S. (2021). Eşlenmiş Lie grupları üzerindeki Lagrange fark denklemleri. International journal of advances in engineering and pure sciences, 33(2), 250-258. doi:10.7240/jeps.784138 [1]
   Esen, O., Özcan, G. & Sütlü, S. (2021). Sönümlemeli sistemlerin eşlenmesi üzerine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(2), 273-282. doi:10.35414/akufemubid.803443 [1]
   Falcıoğlu, P. & Güner, A., (2016). Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü Ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 159-176. [1]
   Görgün, O. & Yıldız, O. T. (2022). Evaluating the English-Turkish parallel treebank for machine translation. Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, 30(1), 184-199. doi:10.3906/elk-2102-57 [1]
   Görkey, S. (2022). The dynamic relationship between technological change and employment: a comparison of youth and total employment using panel VAR approach and causality analysis. Sosyoekonomi, 30(54), 11-34. doi:10.17233/sosyoekonomi.2022.04.01 [1]
   Gül, M. Ç. (2009). Relative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sample. Bogazici Journal, 23(1-2). doi:10.21773/boun.23.1.3 [1]
   Güller, A., Gündüz, T., (2017). Limanlarda kullanılan iş makinelerinde risk analizi çalışması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Ergonomi 2016), 127-144. doi:10.21923/jesd.08213 [1]
   Gültekin, B. F. & Akyunus, M. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema baş etme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyun eğicilik ile ilişkisi: çiftlerde algılanan benzerlik. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 108-122. doi:10.5455/kpd.26024438m000059 [1]
   Günana, M. (2020). Alevi ve Bektaşi yazı-resim sanatında insan sureti. Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, 95, 323-333. doi:10.34189/hbv.95.011 [1]
   Günay, A. (2017). Ballets Russes kostümleri üzerinden Avrupa’da sanat ve tasarım ortamına bakış (1910’lar ve 1920’ler). Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(18), 75-86. doi:10.17484/yedi.331087 [1]
   Günay, A., (2017). The relation of fashion and plastic arts in Europe in the beginning of the 20th Century: Cubism and Art Deco. Art-Sanat, 7, 249-264. [1]
   Güneç Kıyak, N., Özcan, H. & Erginal, A. E. (2009). Optically stimulated luminescence to date coastel dunes and a possible tsunami layer on the kavak delta (saros gulf, NW turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 18(3), 465-474.doi:10.3906/yer-0805-3 [1]
   Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. & Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. DOI: 10.7816/nesne-08-16-09 [1]
   Gürcanlı, G. E., Uzun, İ. M. & Öztürk, D. (2022). Managing health and safety risks in restoration/renovation of historic buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (Online), 5(3), 181-193. doi:10.31462/jcemi.2022.03181193 [1]