Now showing items 99-118 of 198

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Karagüzel, U., Bakkal, M. & Budak, E. (2017). Modelling thermally induced deformations on tool during turn-milling. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 32(3), 865-875. doi:10.17341/gazimmfd.337635 [1]
   Karaköse, S. & Akçinar, B. (2021). Covid-19 önleyici sağlık davranışları ile ilişkili faktörlerin incelenmesi. Nesne Dergisi, 9(21), 619-636. doi:10.7816/nesne-09-21-09 [1]
   Karaköse, S. & Akçınar Yayla, B. (2021). Sağlık bilişleri anketi-Covid-19 formu: adaptasyon çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 8(3), 557-579. doi:10.31682/ayna.911020 [1]
   Karaş, H., Güdük, M., & Saatçioğlu, İ. Ö. (2016). Withdrawal-emergent dyskinesia and supersensitivity psychosis due to olanzapine use. Noropsikiyatri Arsivi, 53(2), 178-180. doi:10.5152/npa.2015.10122 [1]
   Karlı, D. (2017). A multiplier related to symmetric stable processes. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 46(2), 217-228. doi:10.15672/HJMS.20164517212 [1]
   Kaya, İ., Güngör, A.S. (2012). Kişiye özel fiyat teklifinin zamanlamasının, internette, satın alma karar sürecine etkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 172-188. [1]
   Kayhan Pusane, Ö. (2014). Türkiye’nin kürt sorunu: Arap baharı ile değişen yurtiçi ve bölgesel dinamikler. Uluslararası İlişkiler-International Relations, 11(42), 115-138. doi:10.33458/uidergisi.553307 [1]
   Kayhan Pusane, Ö. (2017). Change in Turkey's Northern Iraq Policy: A comparative analysis of Turgut Ozal and Tayyip Erdogan's tenures. Uluslararasi Iliskiler,14(56), 39-53. 10.33458/uidergisi.515813. [1]
   Kayıkçıoğlu, S. (2018). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir vaka incelemesi. Mali Çözüm, 28(149), 145-181. [1]
   Kazancı, D. & Saltoğlu, S. (2021). Korku duygusunun dikkat yanlılığındaki rolü üzerine bir derleme. Nesne Dergisi, 21, 674-695. doi:10.7816/nesne-09-21-12 [1]
   Keser, E., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2018). Basketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32-39. doi:10.21923/jesd.359667 [1]
   Kheloufi, A. (2016). On the third boundary value problem for parabolic equations in a non-regular domain OFRN +1. TWMS (Turkic World Mathematical Society) Journal of Applied and Engineering Mathematics, 6(1), 1-14. [1]
   Koca, G. (2019). Evaluation of traditional Sirince houses according to sustainable construction principles. Iconarp International J. of Architecture and Planning, 7(1), 30-49. doi:10.15320/ICONARP.2019.65 [1]
   Koca, G., Arıoğlu, N. & As, N. (2018). The Effect of Cyclic Relative Humidity Exposure Sanding and Grooving on the Dimensional Stability of Solid Wood Parquet. ITU A/Z Journal of the Faculty of Architecture, 15(3), 81-90. doi:10.5505/ITUJFA.2018.50570 [1]
   Koca, G., Dündar, T. & As, N. (2018). Using the ultrasonic stress wave technique to evaluate structural timber members of an old masonry building. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18(3), 341-349. doi:10.17475/kastorman.499081 [1]
   Koray, A., Toprak, C., Esgel, V. & Yıldız, O. T. (2018). Construction of a turkish proposition bank. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 26(1), 570-581. doi:10.3906/elk-1703-79 [1]
   Köprü, R. (2018). FSRFT Based broadband double matching via passband extremums determination. Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering, 6(3),165-171. doi:10.17694/bajece.421266 [1]
   Kültür, Y., Bal, E., Erdem, M. N. & Tezer, M. (2022). Evaluation of satisfaction with a questionnaire according to fracture level and fracture type of patients who underwent balloon kyphoplasty. Journal of Turkish Spinal Surgery, 33(2), 57-61. doi:10.4274/jtss.galenos.2022.47955 [1]
   Mehmetçik, H. (2015). 21. Yüzyıl için Caydırıcılık: Teori ve Pratikte Neler Değişti?. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11(22), 31-59. [1]
   Mehmetçik, H., (2014). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(50), 243-258. [1]