Now showing items 33-52 of 166

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z. E., Sunar, D. & Biten, A. F. (2020). “Bana göre” ahlak: sıradan insanın ahlakı kavramsallaştırması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(44), 115-147. doi:10.31828/tpy1301996120200219m000021 [1]
   Coşkun, E., Deveci, E. & İnce, B. (2020). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(3), 409-420. doi: 10.18863/pgy.622366 [1]
   Çağlar, M. T. & Aksu, F. (2019). Suriye krizinde aktörler, uyuşmayan talepler ve çatışan çözümler. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 507 - 544. doi:10.37093/ijsi.659009 [1]
   Çağlar, M. T. (2020). ABD’nin Irak Müdahalesinde Güvenliğin Özelleşmesi: Sözleşmeli Personel ve Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Rolü ve Etkileri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 29 (1), 143-163. DOI: 10.26650/siyasal.2020.29.1.0027 [1]
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]
   Demiray, H. (2019). An approximate wave solution for perturbed kdv and dissipative nls equations: Weighted residual method. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(4), 786-791. [1]
   Demiray, H. (2019). modulational instability of three dimensional waves in a plasma with vortex electron distribution. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(3), 433-424. [1]
   Demiray, H. (2020). A note on the cylindrical waves with transverse distortion in a plasma with vortex electron distribution. Turkish World Mathematical Society Journal of Applied and Engineering Mathematics, 10(3), 685-689. [1]
   Demiray, H., El-Zahar, E. R., Shan, S. A. (2020).On progressive wave solution for non-planar KDV equation in a plasma with q-nonextensive electrons and two oppositely charged ions. TWMS Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 10(2), 532-546. [1]
   Dereli, T., (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu Genel Bir Değerlendirme.Çalışma ve Toplum, 36, 41-64. [1]
   Dikbaş, G. T., Acartürk, C. & Akyunus, M. (2021). Psychometric properties of the pathological buying screener: Reliability and validity study. Düşünen Adam-Journal Of Psychiatry And Neurological Sciences, 34(2), 123-133. doi:10.14744/DAJPNS.2021.00130 [1]
   Dinçmen, E. (2017). Extremum seeking control of uncertain systems. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7(1), 131-141. [1]
   Edman, T. B., Gözen, H. & Dzekem, L. (2021). The quest for cultural survival in Antony and Cleopatra. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 763-778. doi:10.12981/mahder.859656 [1]
   Ekşi, M. & Uzun, A. (2016). Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1), 119-138. doi:10.17099/jffiu.67110 [1]
   Ensari Özay, M. & Doğanbatır, Ç. Ş. (2018). Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve SnookTabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), 448-459. doi:10.21923/jesd.321303 [1]
   Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Transforaminal lumbar interbody fusion as revision surgery for patients previously treated by discectomy or instrumentation of the lumbar spine. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 47-53. [1]
   Erginal, A., Güneç Kıyak, N., Bozcu, M., Ertek, T. A., Güngüneş, H., Sungur, A., & Türker, G. (2008). On the origin and age of the ariburnu beachrock, gelibolu peninsula, turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 17(4), 803-819. [1]
   Erginal, A., Güvenç Kıyak, N. & Ertek, T. (2012). A new late holocene eolianite record from altinkum beach, north cyprus. Turkish Journal of Earth Sciences, 21(3), 407-414. doi:10.3906/yer-0908-24 [1]
   Ergüden, A. E., Tanyer, B., Kaya, C. T., & Türkyılmaz, M. (2018). Endüstri 4.0’ın getirdiği devrimsel değişimler ışığında muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 139-148. [1]
   Ergüden, E., Dalkılıç, A. F., Kaya, C. T. & Sayar, A. R. Z. (2018). Finansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 411-425. [1]