Now showing items 41-60 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Caliskan, S. & Boydak, M. (2017). Afforestation of arid and semiarid ecosystems in turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 41(5), 317-330. doi:10.3906/tar-1702-39 [1]
   Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z. E., Sunar, D. & Biten, A. F. (2020). “Bana göre” ahlak: sıradan insanın ahlakı kavramsallaştırması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(44), 115-147. doi:10.31828/tpy1301996120200219m000021 [1]
   Coşkun, E., Deveci, E. & İnce, B. (2020). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(3), 409-420. doi: 10.18863/pgy.622366 [1]
   Çağlar, M. T. & Aksu, F. (2019). Suriye krizinde aktörler, uyuşmayan talepler ve çatışan çözümler. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 507 - 544. doi:10.37093/ijsi.659009 [1]
   Çağlar, M. T. (2020). ABD’nin Irak Müdahalesinde Güvenliğin Özelleşmesi: Sözleşmeli Personel ve Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Rolü ve Etkileri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 29 (1), 143-163. DOI: 10.26650/siyasal.2020.29.1.0027 [1]
   Çelik, A. (2021). Anonim ortaklığın haklı nedenle feshini sınırlandıran hususlar. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 10(39), 641-692. [1]
   Çelik, A. (2022). Hukukçu bilirkişi atanması yasağı ve bu yasağın iptalinin reddine ilişkin anayasa mahkemesi kararının değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 20(231), 797-846. doi: [1]
   Çetin, B. C. & Gülersoy, N. Z. (2021). Cultural heritage impact assessment (HIA), international approaches and practices: examining the applicability of HIA in Turkey. Megaron, 16(4), 619-643. doi:10.14744/MEGARON.2021.9191358 [1]
   Çoban, V. & Aksezer, S. Ç. (2023). Cargo company recommendation study based on probabilistic linguistic term set. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(4), 1226-1236. doi:10.17798/bitlisfen.1361043 [1]
   Çubukçu, E. (2021). İstanbul’daki yüksek binalarda çatı ve teras bahçelerinin tasarım yaklaşımları ve kullanıcı açısından değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 11(2), 368-383. doi:10.20488/sanattasarim.1048705 [1]
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]
   Demiralp, S. & Sayan Cengiz, F. (2023). “Biraderler rejimi”nden “zorba biraderin rejimi”ne: otoriter sağ popülizm, liberal demokrasi ve toplumsal cinsiyet. Alternatif Politika, 15(2), 289-314. doi:10.53376/ap.2023.11 [1]
   Demiralp, S. (2022). Keloğlan’dan Köse Değirmenciye: Kâmil erkekliğin inşası. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15(40), 1183-1196. doi:10.12981/mahder.1185511 [1]
   Demiray, H. (2019). An approximate wave solution for perturbed kdv and dissipative nls equations: Weighted residual method. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(4), 786-791. [1]
   Demiray, H. (2019). modulational instability of three dimensional waves in a plasma with vortex electron distribution. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(3), 433-424. [1]
   Demiray, H. (2020). A note on the cylindrical waves with transverse distortion in a plasma with vortex electron distribution. Turkish World Mathematical Society Journal of Applied and Engineering Mathematics, 10(3), 685-689. [1]
   Demiray, H., El-Zahar, E. R., Shan, S. A. (2020).On progressive wave solution for non-planar KDV equation in a plasma with q-nonextensive electrons and two oppositely charged ions. TWMS Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 10(2), 532-546. [1]
   Demirbaş, G. U. & Demirbaş, Ö. O. (2023). Rhetorical analysis of IFI Interiors Declaration . Grid - Architecture, Planning and Design Journal (Online), 6(SI), 88-111. doi:10.37246/grid.1215968 [1]
   Demirer, R. M. (2022). A new novel synchronization index of brain networks in hyperbolic EEG dynamics. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), 600-607. doi:10.16984/saufenbilder.999015 [1]
   Dereli, T., (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu Genel Bir Değerlendirme.Çalışma ve Toplum, 36, 41-64. [1]