Now showing items 37-56 of 198

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Cesur, S., Tepe, B., Piyale, Z. E., Sunar, D. & Biten, A. F. (2020). “Bana göre” ahlak: sıradan insanın ahlakı kavramsallaştırması. Türk Psikoloji Yazıları, 23(44), 115-147. doi:10.31828/tpy1301996120200219m000021 [1]
   Coşkun, E., Deveci, E. & İnce, B. (2020). Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(3), 409-420. doi: 10.18863/pgy.622366 [1]
   Çağlar, M. T. & Aksu, F. (2019). Suriye krizinde aktörler, uyuşmayan talepler ve çatışan çözümler. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 507 - 544. doi:10.37093/ijsi.659009 [1]
   Çağlar, M. T. (2020). ABD’nin Irak Müdahalesinde Güvenliğin Özelleşmesi: Sözleşmeli Personel ve Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Rolü ve Etkileri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 29 (1), 143-163. DOI: 10.26650/siyasal.2020.29.1.0027 [1]
   Çelik, A. (2021). Anonim ortaklığın haklı nedenle feshini sınırlandıran hususlar. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 10(39), 641-692. [1]
   Çelik, A. (2022). Hukukçu bilirkişi atanması yasağı ve bu yasağın iptalinin reddine ilişkin anayasa mahkemesi kararının değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 20(231), 797-846. doi: [1]
   Çetin, B. C. & Gülersoy, N. Z. (2021). Cultural heritage impact assessment (HIA), international approaches and practices: examining the applicability of HIA in Turkey. Megaron, 16(4), 619-643. doi:10.14744/MEGARON.2021.9191358 [1]
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]
   Demiray, H. (2019). An approximate wave solution for perturbed kdv and dissipative nls equations: Weighted residual method. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(4), 786-791. [1]
   Demiray, H. (2019). modulational instability of three dimensional waves in a plasma with vortex electron distribution. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(3), 433-424. [1]
   Demiray, H. (2020). A note on the cylindrical waves with transverse distortion in a plasma with vortex electron distribution. Turkish World Mathematical Society Journal of Applied and Engineering Mathematics, 10(3), 685-689. [1]
   Demiray, H., El-Zahar, E. R., Shan, S. A. (2020).On progressive wave solution for non-planar KDV equation in a plasma with q-nonextensive electrons and two oppositely charged ions. TWMS Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 10(2), 532-546. [1]
   Demirer, R. M. (2022). A new novel synchronization index of brain networks in hyperbolic EEG dynamics. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), 600-607. doi:10.16984/saufenbilder.999015 [1]
   Dereli, T., (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu Genel Bir Değerlendirme.Çalışma ve Toplum, 36, 41-64. [1]
   Develi, S. D., Sönmez, O. & Ayder, E. (2021). Eksenel çıkışlı radyal fan sistemi tasarımı. Tesisat Mühendisliği, 187, 7-13. [1]
   Dikbaş, G. T., Acartürk, C. & Akyunus, M. (2021). Psychometric properties of the pathological buying screener: Reliability and validity study. Düşünen Adam-Journal Of Psychiatry And Neurological Sciences, 34(2), 123-133. doi:10.14744/DAJPNS.2021.00130 [1]
   Dinçmen, E. (2017). Extremum seeking control of uncertain systems. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7(1), 131-141. [1]
   Edman, T. B., Boynukara, H. & Gözen, H. (2021). The recurrence of an Indian dream, Magic Seeds. Folklor/Edebiyat, 27(2), 489-502. doi:10.22559/folklor.1616 [1]
   Edman, T. B., Gözen, H. & Dzekem, L. (2021). The quest for cultural survival in Antony and Cleopatra. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 763-778. doi:10.12981/mahder.859656 [1]
   Ekşi, M. & Uzun, A. (2016). Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1), 119-138. doi:10.17099/jffiu.67110 [1]