Now showing items 43-62 of 184

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]
   Demiray, H. (2019). An approximate wave solution for perturbed kdv and dissipative nls equations: Weighted residual method. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(4), 786-791. [1]
   Demiray, H. (2019). modulational instability of three dimensional waves in a plasma with vortex electron distribution. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 9(3), 433-424. [1]
   Demiray, H. (2020). A note on the cylindrical waves with transverse distortion in a plasma with vortex electron distribution. Turkish World Mathematical Society Journal of Applied and Engineering Mathematics, 10(3), 685-689. [1]
   Demiray, H., El-Zahar, E. R., Shan, S. A. (2020).On progressive wave solution for non-planar KDV equation in a plasma with q-nonextensive electrons and two oppositely charged ions. TWMS Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 10(2), 532-546. [1]
   Demirer, R. M. (2022). A new novel synchronization index of brain networks in hyperbolic EEG dynamics. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(3), 600-607. doi:10.16984/saufenbilder.999015 [1]
   Dereli, T., (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu Genel Bir Değerlendirme.Çalışma ve Toplum, 36, 41-64. [1]
   Dikbaş, G. T., Acartürk, C. & Akyunus, M. (2021). Psychometric properties of the pathological buying screener: Reliability and validity study. Düşünen Adam-Journal Of Psychiatry And Neurological Sciences, 34(2), 123-133. doi:10.14744/DAJPNS.2021.00130 [1]
   Dinçmen, E. (2017). Extremum seeking control of uncertain systems. TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics, 7(1), 131-141. [1]
   Edman, T. B., Boynukara, H. & Gözen, H. (2021). The recurrence of an Indian dream, Magic Seeds. Folklor/Edebiyat, 27(2), 489-502. doi:10.22559/folklor.1616 [1]
   Edman, T. B., Gözen, H. & Dzekem, L. (2021). The quest for cultural survival in Antony and Cleopatra. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 763-778. doi:10.12981/mahder.859656 [1]
   Ekşi, M. & Uzun, A. (2016). Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1), 119-138. doi:10.17099/jffiu.67110 [1]
   Ensari Özay, M. & Doğanbatır, Ç. Ş. (2018). Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve SnookTabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), 448-459. doi:10.21923/jesd.321303 [1]
   Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Transforaminal lumbar interbody fusion as revision surgery for patients previously treated by discectomy or instrumentation of the lumbar spine. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 47-53. [1]
   Ergen, İ. (2022). Sokak sanatının kurumsallaşması ve bağlamından koparılan yapıtın değişen doğası. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(3), 734-749. doi:10.7456/11203100/012 [1]
   Erginal, A., Güneç Kıyak, N., Bozcu, M., Ertek, T. A., Güngüneş, H., Sungur, A., & Türker, G. (2008). On the origin and age of the ariburnu beachrock, gelibolu peninsula, turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 17(4), 803-819. [1]
   Erginal, A., Güvenç Kıyak, N. & Ertek, T. (2012). A new late holocene eolianite record from altinkum beach, north cyprus. Turkish Journal of Earth Sciences, 21(3), 407-414. doi:10.3906/yer-0908-24 [1]
   Ergüden, A. E., Tanyer, B., Kaya, C. T., & Türkyılmaz, M. (2018). Endüstri 4.0’ın getirdiği devrimsel değişimler ışığında muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 139-148. [1]
   Ergüden, E., Dalkılıç, A. F., Kaya, C. T. & Sayar, A. R. Z. (2018). Finansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 411-425. [1]
   Ergüney Okumuş, F. E. & Deveci, E. (2019). Yeme bozukluklarında grup psikoterapileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(3), 338-350. doi:10.18863/pgy.439773 [1]