Now showing items 66-85 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Edman, T. B., Boynukara, H. & Gözen, H. (2021). The recurrence of an Indian dream, Magic Seeds. Folklor/Edebiyat, 27(2), 489-502. doi:10.22559/folklor.1616 [1]
   Edman, T. B., Gözen, H. & Dzekem, L. (2021). The quest for cultural survival in Antony and Cleopatra. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 763-778. doi:10.12981/mahder.859656 [1]
   Ekşi, M. & Uzun, A. (2016). Assessment of green roof systems in terms of water and energy balance. Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1), 119-138. doi:10.17099/jffiu.67110 [1]
   Ensari Özay, M. & Doğanbatır, Ç. Ş. (2018). Perakende Sektöründe bir Süpermarkette REBA, NIOSH ve SnookTabloları Yöntemlerini Kullanarak Ergonomik Risk Analizi Vaka Çalışması, Journal of Engineering Sciences and Design, 6(3), 448-459. doi:10.21923/jesd.321303 [1]
   Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Transforaminal lumbar interbody fusion as revision surgery for patients previously treated by discectomy or instrumentation of the lumbar spine. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 47-53. [1]
   Ergen, İ. (2022). Sokak sanatının kurumsallaşması ve bağlamından koparılan yapıtın değişen doğası. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(3), 734-749. doi:10.7456/11203100/012 [1]
   Erginal, A., Güneç Kıyak, N., Bozcu, M., Ertek, T. A., Güngüneş, H., Sungur, A., & Türker, G. (2008). On the origin and age of the ariburnu beachrock, gelibolu peninsula, turkey. TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 17(4), 803-819. [1]
   Erginal, A., Güvenç Kıyak, N. & Ertek, T. (2012). A new late holocene eolianite record from altinkum beach, north cyprus. Turkish Journal of Earth Sciences, 21(3), 407-414. doi:10.3906/yer-0908-24 [1]
   Ergüden, A. E., Tanyer, B., Kaya, C. T., & Türkyılmaz, M. (2018). Endüstri 4.0’ın getirdiği devrimsel değişimler ışığında muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 139-148. [1]
   Ergüden, E., Dalkılıç, A. F., Kaya, C. T. & Sayar, A. R. Z. (2018). Finansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 411-425. [1]
   Ergüney Okumuş, F. E. & Deveci, E. (2019). Yeme bozukluklarında grup psikoterapileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(3), 338-350. doi:10.18863/pgy.439773 [1]
   Eroğlu, G. (2023). A comparison of Auto Train Brain neurofeedback rewarding interfaces in terms of efficacy. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 24-33. doi:10.31067/acusaglik.1136359 [1]
   Erol, A., Uyanık, R. Y., (2014). Bir mükellef hakkı olarak amortisman müessesi içinde maddi duran varlık amortisman usullerinin vergi usul kanunu ve Türkiye muhasebe standartları açısından değerlendirilmesi. Mali Çözüm, 24(124), 91-112. [1]
   Erturaç, K. & Güneç Kıyak, N. (2017). Investigating the fluvial response to late pleistocene climate changes and vertical deformation: Yeşilırmak terrace staircases (central north anatolia). Türkiye Jeoloji Bülteni-Geological Bulletin of Turkey, 60(4) 615-636. doi:10.25288/tjb.370625 [1]
   Erzan, A. & Tüzel, E. (2000). The statistics of energy states of a hookean model for proteins. Turkish Journal of Physics, 24(3), 295-310. [1]
   Esen, O., Kaya, H. K. & Sütlü, S. (2021). Lie cebiroidleri üzerindeki Lagrange dinamiğinin eşlenmesi problemi üzerine. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(2), 162-171. doi:10.19113/sdufenbed.812588 [1]
   Esen, O., Kudeyt, M. & Sütlü, S. (2021). Eşlenmiş Lie grupları üzerindeki Lagrange fark denklemleri. International journal of advances in engineering and pure sciences, 33(2), 250-258. doi:10.7240/jeps.784138 [1]
   Esen, O., Özcan, G. & Sütlü, S. (2021). Sönümlemeli sistemlerin eşlenmesi üzerine. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(2), 273-282. doi:10.35414/akufemubid.803443 [1]
   Falcıoğlu, P. & Güner, A., (2016). Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü Ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 159-176. [1]
   Görgün, O. & Yıldız, O. T. (2022). Evaluating the English-Turkish parallel treebank for machine translation. Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, 30(1), 184-199. doi:10.3906/elk-2102-57 [1]