Now showing items 84-103 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Falcıoğlu, P. & Güner, A., (2016). Muhasebecilerin Stratejik Yönetim Sürecindeki Rolü Ve Stratejik Yönetim Sürecine Katılım Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştirma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 159-176. [1]
   Görgün, O. & Yıldız, O. T. (2022). Evaluating the English-Turkish parallel treebank for machine translation. Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, 30(1), 184-199. doi:10.3906/elk-2102-57 [1]
   Görkey, S. & Çağlı Kaynak, E. (2022). Türkiye’de genç yetişkin kadınların işgücü durumuna yönelik bir inceleme. Çalışma ve Toplum, 4(75), 2687-2733. doi:10.54752/ct.1191458 [1]
   Görkey, S. (2022). The dynamic relationship between technological change and employment: a comparison of youth and total employment using panel VAR approach and causality analysis. Sosyoekonomi, 30(54), 11-34. doi:10.17233/sosyoekonomi.2022.04.01 [1]
   Görkey, S.(2023). Government expenditure and economic growth in Central and Eastern European economies: a panel ARDL approach. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 0(663), 55-78. [1]
   Gül, M. Ç. (2009). Relative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sample. Bogazici Journal, 23(1-2). doi:10.21773/boun.23.1.3 [1]
   Güller, A., Gündüz, T., (2017). Limanlarda kullanılan iş makinelerinde risk analizi çalışması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Ergonomi 2016), 127-144. doi:10.21923/jesd.08213 [1]
   Gültekin, B. F. & Akyunus, M. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema baş etme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyun eğicilik ile ilişkisi: çiftlerde algılanan benzerlik. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 108-122. doi:10.5455/kpd.26024438m000059 [1]
   Günana, M. (2020). Alevi ve Bektaşi yazı-resim sanatında insan sureti. Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, 95, 323-333. doi:10.34189/hbv.95.011 [1]
   Günay, A. (2017). Ballets Russes kostümleri üzerinden Avrupa’da sanat ve tasarım ortamına bakış (1910’lar ve 1920’ler). Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(18), 75-86. doi:10.17484/yedi.331087 [1]
   Günay, A., (2017). The relation of fashion and plastic arts in Europe in the beginning of the 20th Century: Cubism and Art Deco. Art-Sanat, 7, 249-264. [1]
   Güneç Kıyak, N., Özcan, H. & Erginal, A. E. (2009). Optically stimulated luminescence to date coastel dunes and a possible tsunami layer on the kavak delta (saros gulf, NW turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 18(3), 465-474.doi:10.3906/yer-0805-3 [1]
   Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. & Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. DOI: 10.7816/nesne-08-16-09 [1]
   Gürcanlı, G. E., Uzun, İ. M. & Öztürk, D. (2022). Managing health and safety risks in restoration/renovation of historic buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation (Online), 5(3), 181-193. doi:10.31462/jcemi.2022.03181193 [1]
   Handanos, D. & Aktan, Z. D. (2018). The effect of parenting on teenagers’ decision to drop out of school. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 298-213. doi:10.19126/suje.436249 [1]
   Hasanoğlu, E. & Negin, M. (2015). Asymptotic solutions of love wave propagation in a covered half-space with inhomogeneous initial stresses G(3)(1). Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(1), 88-97. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2021). Philosophical architectonics and theatricality in Gilles Deleuze’s theory. Kilikya Felsefe Dergisi, (2), 1-15. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2022). Adorno’s aesthetic theory: aesthetic display of the empirical reality. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21(1), 130-144. doi:10.20981/kaygi.1001973 [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2022). Cybernetic philosophy, performativity, and new media aesthetics. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(28), 11-22. doi:10.17484/yedi.992341 [1]
   Hekim Bülbül, N. Z. (2021). Büyük veri çağında sistem estetiği. Felsefe Dünyası, 1(73), 420-435. [1]