Now showing items 70-89 of 184

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Görgün, O. & Yıldız, O. T. (2022). Evaluating the English-Turkish parallel treebank for machine translation. Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, 30(1), 184-199. doi:10.3906/elk-2102-57 [1]
   Gül, M. Ç. (2009). Relative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sample. Bogazici Journal, 23(1-2). doi:10.21773/boun.23.1.3 [1]
   Güller, A., Gündüz, T., (2017). Limanlarda kullanılan iş makinelerinde risk analizi çalışması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Ergonomi 2016), 127-144. doi:10.21923/jesd.08213 [1]
   Gültekin, B. F. & Akyunus, M. (2022). Erken dönem uyum bozucu şemaların ve işlevsel olmayan şema baş etme modlarının kişilerarası baskınlık ve boyun eğicilik ile ilişkisi: çiftlerde algılanan benzerlik. Klinik Psikoloji Dergisi, 6(1), 108-122. doi:10.5455/kpd.26024438m000059 [1]
   Günana, M. (2020). Alevi ve Bektaşi yazı-resim sanatında insan sureti. Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, 95, 323-333. doi:10.34189/hbv.95.011 [1]
   Günay, A. (2017). Ballets Russes kostümleri üzerinden Avrupa’da sanat ve tasarım ortamına bakış (1910’lar ve 1920’ler). Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(18), 75-86. doi:10.17484/yedi.331087 [1]
   Günay, A., (2017). The relation of fashion and plastic arts in Europe in the beginning of the 20th Century: Cubism and Art Deco. Art-Sanat, 7, 249-264. [1]
   Güneç Kıyak, N., Özcan, H. & Erginal, A. E. (2009). Optically stimulated luminescence to date coastel dunes and a possible tsunami layer on the kavak delta (saros gulf, NW turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 18(3), 465-474.doi:10.3906/yer-0805-3 [1]
   Güngör, A., Tütenkan, M., Solmazer, G. & Tekeş, B. (2020). Duygu düzenleme stratejileri ve sürücü öfke ifadeleri: Cinsiyetin düzenleyici rolü. Nesne, 8(16), 126-142. DOI: 10.7816/nesne-08-16-09 [1]
   Hasanoğlu, E. & Negin, M. (2015). Asymptotic solutions of love wave propagation in a covered half-space with inhomogeneous initial stresses G(3)(1). Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(1), 88-97. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2021). Philosophical architectonics and theatricality in Gilles Deleuze’s theory. Kilikya Felsefe Dergisi, (2), 1-15. [1]
   Hekim Bülbül, N. Z. (2021). Büyük veri çağında sistem estetiği. Felsefe Dünyası, 1(73), 420-435. [1]
   İbiş, C. & Çelikdemir, N. Ç. (2017). Sigorta şirketlerinde risk ve mali yeterlilik: Avrupa Birliği düzenlemesi Solvency II1. Mali Çözüm, 27(144), 13-40. [1]
   İbiş, C. & Mizrahitokatlı, N. (2020). Integrated reporting for small and medium enterprises in Turkey. Öneri, 15(54), 481-506. doi:10.14783/maruoneri.771662 [1]
   İlikan Rasimoğlu, C. G., (2014). İki Dünya Savaşı arası dönemde Türkiye'de nüfus ve halk sağlığı tartışmalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 4(3), 16 - 21. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Gravürlere ve resim sanatına yansıyan Osmanlı başkenti İstanbul ticari yaşamı: çarşı-pazarları ve dükkânları. Arkeoloji ve Sanat, 167, 71-86. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Motif-oriented characteristics of the Turkish carpets illustrated in English aristocratic portrays of renaissance and effects of the carpets on British carpet production. Tarih Okulu Dergisi, 14(53), 2992 - 3030. doi:10.29228/Joh.51975 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Resim sanatına yansıyan İstanbul sokak satıcılarının Osmanlı-Türk sosyal yaşamındaki yeri ve önemi. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(6), 358 - 390. doi:10.46372/arts.958990 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Türk hamam kültüründe metal objeler ve objelerin form ve bezeme özellikleri. Akademik Hassasiyetler, 8(16), 397-427. [1]
   Karaca, S. & Erdem, M. N. (2019). Patient-centered outcomes of vertebroplasty via questionnaire. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 65-67. [1]