Now showing items 98-117 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Handanos, D. & Aktan, Z. D. (2018). The effect of parenting on teenagers’ decision to drop out of school. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 298-213. doi:10.19126/suje.436249 [1]
   Hasanoğlu, E. & Negin, M. (2015). Asymptotic solutions of love wave propagation in a covered half-space with inhomogeneous initial stresses G(3)(1). Journal of Applied and Engineering Mathematics, 5(1), 88-97. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2021). Philosophical architectonics and theatricality in Gilles Deleuze’s theory. Kilikya Felsefe Dergisi, (2), 1-15. [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2022). Adorno’s aesthetic theory: aesthetic display of the empirical reality. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 21(1), 130-144. doi:10.20981/kaygi.1001973 [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2022). Cybernetic philosophy, performativity, and new media aesthetics. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 0(28), 11-22. doi:10.17484/yedi.992341 [1]
   Hekim Bülbül, N. Z. (2021). Büyük veri çağında sistem estetiği. Felsefe Dünyası, 1(73), 420-435. [1]
   İbiş, C. & Çelikdemir, N. Ç. (2017). Sigorta şirketlerinde risk ve mali yeterlilik: Avrupa Birliği düzenlemesi Solvency II1. Mali Çözüm, 27(144), 13-40. [1]
   İbiş, C. & Mizrahitokatlı, N. (2020). Integrated reporting for small and medium enterprises in Turkey. Öneri, 15(54), 481-506. doi:10.14783/maruoneri.771662 [1]
   İlhan, D. O. (2020). Retail real estate and foreign direct investments in Turkey: a strategic exploratory analysis. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 15(60), 850-875. doi:10.19168/jyasar.733257 [1]
   İlikan Rasimoğlu, C. G., (2014). İki Dünya Savaşı arası dönemde Türkiye'de nüfus ve halk sağlığı tartışmalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 4(3), 16 - 21. [1]
   İnanç Tunçer, Ö. (2017). Intracity price dispersion: evidence from Istanbul. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(4), 705-718. doi:10.17130/ijmeb.2017433403 [1]
   İncedere, L. & Tunç, S. (2023). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaz okulu tercih nedenleri hakkındaki tutum ve görüşleri. EKEV Akademi Dergisi, 95, 164-173. doi:10.17753/sosekev.1268672 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). 16.-19.yüzyıl dönemi sosyal yaşamında Osmanlı kadını ve Osmanlı topraklarında yaşamış sanatçıların eserlerine yansımaları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14-35, 1104-1128. doi:10.12981/mahder.944355 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Gravürlere ve resim sanatına yansıyan Osmanlı başkenti İstanbul ticari yaşamı: çarşı-pazarları ve dükkânları. Arkeoloji ve Sanat, 167, 71-86. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Motif-oriented characteristics of the Turkish carpets illustrated in English aristocratic portrays of renaissance and effects of the carpets on British carpet production. Tarih Okulu Dergisi, 14(53), 2992 - 3030. doi:10.29228/Joh.51975 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Resim sanatına yansıyan İstanbul sokak satıcılarının Osmanlı-Türk sosyal yaşamındaki yeri ve önemi. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(6), 358 - 390. doi:10.46372/arts.958990 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Türk hamam kültüründe metal objeler ve objelerin form ve bezeme özellikleri. Akademik Hassasiyetler, 8(16), 397-427. [1]
   Karaca, S. & Erdem, M. N. (2019). Patient-centered outcomes of vertebroplasty via questionnaire. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 65-67. [1]
   Karaca, S., Öztermeli, A., Akpolat, A. O., Erdem, M. N. & Aydoğan, M. (2019). A Comparison of high viscosity and low viscosity bone cement vertebroplasty for severe osteoporotic vertebral compression fractures. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 59-64. [1]
   Karagüzel, U. (2019). Ti6Al4V Alaşımının talaşlı imalatı sırasında termal kamera ile sıcaklık ölçümü ve sonlu elemanlarla modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), 265-271. doi: 10.21923/jesd.434370 [1]