Now showing items 141-160 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Mehmetçik, H. (2015). 21. Yüzyıl için Caydırıcılık: Teori ve Pratikte Neler Değişti?. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11(22), 31-59. [1]
   Mehmetçik, H., (2014). Türkiye'de Uluslararası ilişkiler çalışmaları ve neden Batılı olmayan bir uluslararası ilişkiler teorisi yok? sorusuna cevap aramak. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 0(50), 243-258. [1]
   Miramirkhani, F. (2021). A path loss model for link budget analysis of indoor visible light communications. Electrica, 21(2), 242-249. doi:10.5152/electrica.2021.20072 [1]
   Miran, B. & Akgüngör, E. S. (2005). The effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The case of izmir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(2), 225-231. [1]
   Molo, Ü. & Şeylan, S. (2023). Küresel iklim sorunları ve sanal gerçeklik anlatıları: 360 derece belgesel filmler üzerine bir değerlendirme. TRT Akademi, (17), 174-199. doi:10.37679/trta.1207395 [1]
   Nacaroğlu, Ç. & Vicdan Yücel, S. (2021). Kanser hastalarıyla çalışan gönüllü ve profesyonellerde özgecilik, pozitif bilişsel üçlü ve depresyon oranlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi, 5(2), 98 - 112. doi:10.5455/kpd.26024438m000038 [1]
   Nalkesen, Y. & Özek, Y. (2011). The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 1(2), 163-170. [1]
   Oğuz, A. B., Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı, A. (2020). Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1611-1631. [1]
   Ordu, F. & Yöntem, M. K. (2020). Development of divergent thinking self-assessment scale. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 69-91. [1]
   Ordu, F. (2019). Benlik saygısıyla boyun eğme davranışı arasındaki ilişkide denetim odağının aracı rolü. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 317-330. doi:10.30783/nevsosbilen.554097 [1]
   Ölgen, B. & Aytıs, S. (2021). The relation of high structures with the urban texture: examples of London and Paris. Tasarım+Kuram, 17(33), 107-121. [1]
   Ölgen, B. & Öztürk, Ö. B. (2019). Tasarım ve müzik ilişkisinin mekândaki izdüşümü. Sanat ve Tasarım Dergisi, 0(24), 301-319. [1]
   Önder, S. (2016). Hastane Enfeksiyonlarına Karşı İmplant Yüzeylerinden Kontrollü İlaç Salımı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 4(3), 127-134. [1]
   Öymen, Ö. K. (2017). Heidegger üzerine düşünceler. Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, 0(8), 407-422. [1]
   Öz Pektaş, H. (2017). Indicative investigation in tv commercials and the analysis of the Turkish Airlines commercial "Imagine".The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 7(2), 226-238.10.7456/10702100/007 [1]
   Öz Pektaş, H., (2011). An analysis of interactivty possibities in online journalism. Folklor/Edebiyat, 17(66), 57-64. [1]
   Özcan, N., Arık, S. & Tavşanoğlu, A. V., (2003). New criteria for the existence of stable equilibrium points in nonsymmetric cellular neural networks. Istanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering, 3(1), 699-706. [1]
   Özdemir, E., Çepni, S. & İncedere, L. (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(19), 272-281. doi:10.31590/ejosat.710552 [1]
   Özdil, M. A. (2021). The effect of clothing as a marker on identity. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 117-130. doi:10.12981/mahder.867867 [1]
   Özgeldi Büyüktopbaş, H. & Uçar, T. F. (2021). Görsel okuma ve tipografik açılımları. Anadolu Universitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 11(1), 158-175. doi:10.20488/sanattasarim.971055 [1]