Now showing items 148-167 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Oğuz, A. B., Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı, A. (2020). Municipal Economic Enterprises vs. State Economic Enterprises: a new arena for employment patronage?. Çalışma ve Toplum, 3(66), 1611-1631. [1]
   Ordu, F. & Yöntem, M. K. (2020). Development of divergent thinking self-assessment scale. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 69-91. [1]
   Ordu, F. (2019). Benlik saygısıyla boyun eğme davranışı arasındaki ilişkide denetim odağının aracı rolü. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 317-330. doi:10.30783/nevsosbilen.554097 [1]
   Ölgen, B. & Aytıs, S. (2021). The relation of high structures with the urban texture: examples of London and Paris. Tasarım+Kuram, 17(33), 107-121. [1]
   Ölgen, B. & Öztürk, Ö. B. (2019). Tasarım ve müzik ilişkisinin mekândaki izdüşümü. Sanat ve Tasarım Dergisi, 0(24), 301-319. [1]
   Önder, S. (2016). Hastane Enfeksiyonlarına Karşı İmplant Yüzeylerinden Kontrollü İlaç Salımı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 4(3), 127-134. [1]
   Öymen, Ö. K. (2017). Heidegger üzerine düşünceler. Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, 0(8), 407-422. [1]
   Öz Pektaş, H. (2017). Indicative investigation in tv commercials and the analysis of the Turkish Airlines commercial "Imagine".The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 7(2), 226-238.10.7456/10702100/007 [1]
   Öz Pektaş, H., (2011). An analysis of interactivty possibities in online journalism. Folklor/Edebiyat, 17(66), 57-64. [1]
   Özcan, N., Arık, S. & Tavşanoğlu, A. V., (2003). New criteria for the existence of stable equilibrium points in nonsymmetric cellular neural networks. Istanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering, 3(1), 699-706. [1]
   Özdemir, E., Çepni, S. & İncedere, L. (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(19), 272-281. doi:10.31590/ejosat.710552 [1]
   Özdil, M. A. (2021). The effect of clothing as a marker on identity. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 117-130. doi:10.12981/mahder.867867 [1]
   Özgeldi Büyüktopbaş, H. & Uçar, T. F. (2021). Görsel okuma ve tipografik açılımları. Anadolu Universitesi Sanat & Tasarım Dergisi, 11(1), 158-175. doi:10.20488/sanattasarim.971055 [1]
   Pala, A. & Teker, D. (2014). AB-27 ülkeleri ve Türkiye’de ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Statik panel veri modeli uygulaması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 151-162. [1]
   Pandır, M. (2019). Stereotyping, victimization and depoliticization in the representations of Syrian refugees. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 409-427. doi:10.16953/deusosbil.450797 [1]
   Pandır, M. (2020). Media portrayals of refugees and their effects on social conflict and social cohesion. Perceptions: Journal of International Affairs, 25(1), 99-120. [1]
   Pandır, M. (2021). Mülteci temsillerinde kültürel farklılık inşası ve toplumsal kabule etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 348-364. doi:10.32709/akusosbil.843503 [1]
   Parlak, Ü. & Karaköse, S. (2021). Covid-19 sürecinde evden çalışan annelerde depresyonu yordayan faktörler: iş-aile çatışması, evlilik uyumu ve ebeveyn tükenmişliği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 7(2), 149-189. doi:10.21798/kadem.2022.56 [1]
   Saatçioğlu, K. & Koç, F., (2017). “1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesi”nde Türkiye’den Yunanistan’a göç eden Ortodoks Rum kadınlara ait gelenekli giysiler. Turkish Studies (Elektronik), 12(3), 647-668. doi:10.7827/TurkishStudies.11578 [1]
   Sağkaya Güngör, A. & Ozansoy Çadırcı, T. (2018). Comparing the effect of two-dimensional display and three-dimensional try on technologies on the consideration set formation and final choice on the websites. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 627 - 645. [1]