Now showing items 166-185 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Saatçioğlu, K. & Koç, F., (2017). “1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesi”nde Türkiye’den Yunanistan’a göç eden Ortodoks Rum kadınlara ait gelenekli giysiler. Turkish Studies (Elektronik), 12(3), 647-668. doi:10.7827/TurkishStudies.11578 [1]
   Sağkaya Güngör, A. & Ozansoy Çadırcı, T. (2018). Comparing the effect of two-dimensional display and three-dimensional try on technologies on the consideration set formation and final choice on the websites. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 627 - 645. [1]
   Sağkaya Güngör, A., (2017). Are You Ready To Take The Risks Of Mobile Payment App? Early Adopters Vs Laggards. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 952-974. [1]
   Sağlam, M. & Tavman, E. B. (2021). COVID-19 döneminde algılanan tehdit, kaygı ve dürtüsel satın alma ilişkisinde algılanan duyarlılığın ve ciddiyetin moderatör rolü. Business and Management Studies: An International Journal, 9(2), 673-693. doi:10.15295/bmij.v9i2.1819 [1]
   Sağlam, M., Tavman, E. B. (2021). Covid 19 Döneminde algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisi: bir seri aracılık modeli incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2256-2271. doi:10.20491/isarder.2021.1260 [1]
   Sarıca, K. (2017). Parametric vs.non-parametric efficiency assessment: case of power plants in Turkey. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(3), 21-41.doi:10.17482/uumfd.364087 [1]
   Seçmen, S. & Süyük Makaklı, E. (2021). The urban and architectural characteristics of Voyvoda street from past to present. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 9(1), 1-24. doi:10.15320/ICONARP.2021.148 [1]
   Sever, C., Erdem, M. N., Tezer, M. & Erdem, G. (2019). Adult lumbar scoliosis. Journal of Turkish Spinal Surgery, 30(1), 79-84. [1]
   Sevimli, M., Atıcı Ulusu, H., Gündüz, T. (2018). Pirinç paketleme işinde çalışanların çalışma koşullarının ergonomik risk analizleri ile geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 38-54. doi:10.25092/baunfbed.369102 [1]
   Shalom, M. (2022). A short proof of the size of edge-extremal chordal graphs. Journal of mathematical sciences and modelling (Online), 5(2), 63-66. doi:10.33187/jmsm.1058501 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Çağlı Kaynak, E. (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118. doi:10.32331/sgd.421086 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(3), 3-19. doi:10.4026/1303-2860.2013.0228.x [1]
   Susanlı, Z. B. (2020). Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 95-106. doi:10.20409/berj.2020.237 [1]
   Susanlı, Z.B. (2011). Underemployment in the Turkish Labor Market. Sosyoekonomi, 25(33), 157-173. doi:10.17233/sosyoekonomi.289218 [1]
   Süyük Makaklı, E. & Ozar, B. (2019). Manisa’da Osmanlı dönemi mirası: Sıbyan mektepleri. Turkish Studies - Historical Analysis, 14(2), 429-446. doi:10.29228/TurkishStudies.22700 [1]
   Süyük Makaklı, E., Yücesan, E. & Ozar, B. (2019). Co-working space concept in the spatial and urban context: a case study of ‘Kolektif House’. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, 0(14), 297-312. doi:10.16947/fsmia.667316 [1]
   Şen Taşbaşı, A. (2014). Küçük açık ekonomilerde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki oynaklık değiş-tokuşunun kestirimi: Hong Kong örneği . Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 103-117. doi:10.14780/iibdergi.201417539 [1]
   Şeylan, S. (2021). Film okuryazarlığı: sosyolojik açıdan Kız Kardeşler’i okumak. Turkish Studies (Elektronik), 16(6), 1749-1761. doi:10.7827/TurkishStudies.52326 [1]
   Şeylan, S. (2022). Kültürel kimlik bağlamında “Kapı”da Süryani ve Türk olmak. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15(40), 1197-1212. doi:10.12981/mahder.1190094 [1]