Now showing items 135-154 of 166

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Taşbaşı Şen, A. (2015). Uluslararası Ticaretin Adaletini Sorgulamak Adil Ticaret Sistemi Çalışma Koşullarına Etkisi ve Fındık İşçileri İçin Adalet Arayışı. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(3), 72–92. doi:10.4026/1303-2860.2015.0290.x [1]
   Taştan, S. & İşiaçık, S. (2021). Reassessing innovative work behaviors during COVID-19 pandemic: the impacts of workplace spirituality and psychological safety perception. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 537 - 555. doi:10.31592/aeusbed.736610 [1]
   Tek, F. B. (2019). Uyarlanır Yerel Bağlı Nöron Modelinin İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(4), 307-317. doi:10.17671/gazibtd.569827 [1]
   Temur, G. T., Turgut, Y., Yılmaz, A., Arslan, Ş. & Camcı, A. (2019). Logistic network design for post-earthquake planning: A case study for Ümraniye district under different earthquake scenarios. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25(1), 98-105. doi:10.5505/pajes.2018.11736 [1]
   Tetik, G. & Aktan, Z. D. (2021). Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu ve duygusal zeka arasındaki ilişkide, dijital oyun bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 24(2), 181-190. doi:10.5505/kpd.2020.32815 [1]
   Torun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280. [1]
   Tuğal Avcı, S., (2018). Peter Greenaway's last supper digital video installation as a 21st century contemporary art proposal. Art-Sanat, 9, 415-426. [1]
   Tuğrul, S. (2010). Ritmik beden, belleğin ritmi: Bir 29 Ekim anısı. Toplum ve Bilim, 0(117), 41-55. [1]
   Tuzla, H. & Teker, S. (2013). 1995-2011 döneminde avrasya ekonomilerine yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) dünya trendi ile karşılaştırılması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 20-34. [1]
   Ulutaş, İ. B. & Gündüz, T. (2017). Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.doi:10.17482/uumfd.336440 [1]
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Uzunoğlu Azman, G. & Aktan, Z. D. (2019). Ergenlerde premenstrüel sendrom ile ruh sağlığı değişkenleri arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1), 37-50. doi:10.18863/pgy.521549 [1]
   Ülker, E. (2020). Osmanlı savaş ekonomisi ve bir muhalefet programı olarak temsil-i meslekî: İmparatorluğun son yıllarında sermaye iktidar ilişkileri üzerine notlar. Alternatif Politika, 12(1), 260-280. [1]
   Ünel, G., (2017). Information Passing in Healthcare Social Networks. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 99-104. doi:10.17671/btd.25307 [1]
   Var, E. & İnan, A. (2018). Differentially private attribute selection for classification. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(1), 323-336. doi:10.17341/gazimmfd.406804 [1]
   Yakhno, T. & Ekin, E. (2011). Student conference as a student centred environment for integrating technical writings into computer engineering curriculum. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal Of Educational Research, 11(42), 259-272. [1]
   Yarman, B. S. B., Aksen, A., Köprü, R., Kumar, N., Aydın, Ç., Atilla, D. Ç. & Chacko, P. (2016). Computer aided darlington synthesis of an all purpose immittance function. Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, 16(1), 2027-2037. [1]
   Yavuz, B. B. & Aka, B. T. (2021). The mediating effect of humour in relation to early maladaptive schema domains and psychological wellbeing. Turkish Journal Of Clinical Psychiatry, 24(3), 288-297. doi:10.5505/kpd.2021.21548 [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2014). Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu. Journal of Mosaic Research, 0(7), 61-75. [1]
   Yildiz, M., Cam, F.C., Ates, O., Erdogan S.T., Benli, I., Demir, O., (2017). Paraoxonase (PON1) L55M and Q192R Polymorphisms in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder. Journal of Mood Disorders, 7(2), 86-92. doi:10.5455/jmood.20170304070525 [1]