Now showing items 198-217 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ulutaş, İ. B. & Gündüz, T. (2017). Otomotiv kablo imalatında ergonomik risk analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 107-119.doi:10.17482/uumfd.336440 [1]
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Uzunoğlu Azman, G. & Aktan, Z. D. (2019). Ergenlerde premenstrüel sendrom ile ruh sağlığı değişkenleri arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(1), 37-50. doi:10.18863/pgy.521549 [1]
   Ülker, E. (2020). Osmanlı savaş ekonomisi ve bir muhalefet programı olarak temsil-i meslekî: İmparatorluğun son yıllarında sermaye iktidar ilişkileri üzerine notlar. Alternatif Politika, 12(1), 260-280. [1]
   Ülker, E. (2021). İttihatçı tek-parti rejimi kurulurken hizipler, seçimler, boykot. Mülkiye Dergisi, 45(4), 940-962. [1]
   Ünel, G., (2017). Information Passing in Healthcare Social Networks. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 99-104. doi:10.17671/btd.25307 [1]
   Var, E. & İnan, A. (2018). Differentially private attribute selection for classification. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(1), 323-336. doi:10.17341/gazimmfd.406804 [1]
   Yakhno, T. & Ekin, E. (2011). Student conference as a student centred environment for integrating technical writings into computer engineering curriculum. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal Of Educational Research, 11(42), 259-272. [1]
   Yarman, B. S. B., Aksen, A., Köprü, R., Kumar, N., Aydın, Ç., Atilla, D. Ç. & Chacko, P. (2016). Computer aided darlington synthesis of an all purpose immittance function. Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, 16(1), 2027-2037. [1]
   Yavuz, B. B. & Aka, B. T. (2021). The mediating effect of humour in relation to early maladaptive schema domains and psychological wellbeing. Turkish Journal Of Clinical Psychiatry, 24(3), 288-297. doi:10.5505/kpd.2021.21548 [1]
   Yelmenoğlu, E. D. & Akhan Baykan, N. (2022). Edge detection of aerial images using artificial bee colony algorithm. MANAS Journal of Engineering, 10(1), 73-80. doi:10.51354/mjen.1053446 [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2014). Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu. Journal of Mosaic Research, 7(0), 61-75. [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2021). Reburial of mosaics: field experiment comparing six different systems based on the results of monitoring station in Perge. Journal of Mosaic Research, 14, 363-387. doi:10.26658/jmr.1014580 [1]
   Yiğit, S. & Ozorhon, B. (2021). Effectiveness of standalone simulation-based optimization software in optimizing the life cycle cost of residential buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, 4(4), 210-228. doi:10.31462/jcemi.2021.04210228 [1]
   Yildiz, M., Cam, F.C., Ates, O., Erdogan S.T., Benli, I., Demir, O., (2017). Paraoxonase (PON1) L55M and Q192R Polymorphisms in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder. Journal of Mood Disorders, 7(2), 86-92. doi:10.5455/jmood.20170304070525 [1]
   Yola Çetin, İ. (2021). Bağlanma stilleri ile nedensellik yönelimleri arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaç doyumu aracı rolünün etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 759 - 773. doi:10.32709/akusosbil.761704 [1]
   Yurteri Çetin, N., Kantoğlu, A. & Erdoğan, A. (2018). Evaluation of gender role perceptions in adolescents according to sociodemographic factors. Konuralp Tıp Dergisi, 10(2), 175-187. doi:10.18521/ktd.368702 [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, A. (2014). Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasasi örnegi/Credit spreads during the global financial crisis: evidence from the Japanese bond market. Business and Economics Research Journal, 5(4), 71-88. [1]
   Yüksel, A. H. (2017). Örgütsel süreçlerde işlev bozukluğunun işlevsiz momentum ve abilene paradoksu ekseninde tahlili. Yonetim Ve Ekonomi, 24(3), 669-685. doi:10.18657/yonveek.371958 [1]
   Yüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154. [1]