Now showing items 205-224 of 227

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Yakhno, T. & Ekin, E. (2011). Student conference as a student centred environment for integrating technical writings into computer engineering curriculum. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal Of Educational Research, 11(42), 259-272. [1]
   Yarman, B. S. B., Aksen, A., Köprü, R., Kumar, N., Aydın, Ç., Atilla, D. Ç. & Chacko, P. (2016). Computer aided darlington synthesis of an all purpose immittance function. Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, 16(1), 2027-2037. [1]
   Yavuz, B. B. & Aka, B. T. (2021). The mediating effect of humour in relation to early maladaptive schema domains and psychological wellbeing. Turkish Journal Of Clinical Psychiatry, 24(3), 288-297. doi:10.5505/kpd.2021.21548 [1]
   Yelmenoğlu, E. D. & Akhan Baykan, N. (2022). Edge detection of aerial images using artificial bee colony algorithm. MANAS Journal of Engineering, 10(1), 73-80. doi:10.51354/mjen.1053446 [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2014). Perinthos-Herakleia bazilikası taban döşemelerinin konservasyonu. Journal of Mosaic Research, 7(0), 61-75. [1]
   Yeşil Erdek, Ş. (2021). Reburial of mosaics: field experiment comparing six different systems based on the results of monitoring station in Perge. Journal of Mosaic Research, 14, 363-387. doi:10.26658/jmr.1014580 [1]
   Yiğit, S. & Ozorhon, B. (2021). Effectiveness of standalone simulation-based optimization software in optimizing the life cycle cost of residential buildings. Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, 4(4), 210-228. doi:10.31462/jcemi.2021.04210228 [1]
   Yildiz, M., Cam, F.C., Ates, O., Erdogan S.T., Benli, I., Demir, O., (2017). Paraoxonase (PON1) L55M and Q192R Polymorphisms in Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder. Journal of Mood Disorders, 7(2), 86-92. doi:10.5455/jmood.20170304070525 [1]
   Yola Çetin, İ. (2021). Bağlanma stilleri ile nedensellik yönelimleri arasındaki ilişkide temel psikolojik ihtiyaç doyumu aracı rolünün etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(3), 759 - 773. doi:10.32709/akusosbil.761704 [1]
   Yurteri Çetin, N., Kantoğlu, A. & Erdoğan, A. (2018). Evaluation of gender role perceptions in adolescents according to sociodemographic factors. Konuralp Tıp Dergisi, 10(2), 175-187. doi:10.18521/ktd.368702 [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, A. (2014). Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasasi örnegi/Credit spreads during the global financial crisis: evidence from the Japanese bond market. Business and Economics Research Journal, 5(4), 71-88. [1]
   Yüksel, A. H. (2017). Örgütsel süreçlerde işlev bozukluğunun işlevsiz momentum ve abilene paradoksu ekseninde tahlili. Yonetim Ve Ekonomi, 24(3), 669-685. doi:10.18657/yonveek.371958 [1]
   Yüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154. [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: Yedi ülke örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-50. [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2017). Avrupa borç krizi döneminde global risk faktörleri ve ülke kredi temerrüt takası primi ilişkisi: 19 ülke örneği. Akdeniz Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(36), 1-18. doi:10.25294/auiibfd.357603 [1]
   Yıldırım, E. & Soncu Büyükişcan, E. (2019). Default mode network connectivity in alzheimer's disease. Turkish Journal of Psychiatry, 30(4),279-286. doi:10.5080/u23526 [1]
   Yıldırım, E. (2022). Dijital nöropsikoloji: yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknolojik yaklaşımlar. Psikoloji çalışmaları (Online), 42(1), 43-69. doi:10.26650/SP2021-963370 [1]
   Yıldırım, E., Altınayar, S. & Çakmur, R. (2020). Decision-making and impulse-control disorders in parkinson’s disease: Influence of dopaminergic treatment. Neurological Sciences and Neurophysiology, 37(1), 11-17. doi:10.4103/NSN.NSN_12_20 [1]
   Yıldırım, E., Soncu Büyükişcan, E., Çolak, M., Akpınar, S. & Altan, B. (2018). Childhood amnesia: Factors related to the age of first childhood memory. Psikoloji Çalışmaları / Studies in Psychology, , 155-170. doi:10.26650/SP2018-0001 [1]
   Yıldız, İ. E. (2020). Deleuze ve Bacon: yaşam için yeni olanaklar. Sanat Yazıları, 0(42), 221-233. [1]