Now showing items 1-1 of 1

    • Türk-İran ilişkileri: değişim ve süreklilik 

      Aras, Bülent (2006)
      Türkiye ve İran’ın ikili ilişkilerinde çözülmesi gereken birtakım önemli problemlerinin olduğu Türk akademisyenler nezdinde ve medyada genel kabul gören bir iddiadır. Bu makalede söz konusu problemlerin neler olduğu ve iki ...