Now showing items 1-1 of 1

    • Büyük veri çağında sistem estetiği 

      Hekim Bülbül, Nazlı Zeynep (TUFED Adına Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇİ, 2021)
      Bu makale, bir sosyo teknik modelleme olarak Büyük Veri’nin sanat anlayışımızda ve sanatın sınırlarında nasıl bir değişim yarattığını, Büyük Veri’nin kavramsal olarak sanat tarihinde, sanat felsefesinde ve epistemolojik ...