Now showing items 1-20 of 30

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçınar Yayla, B. (2020). Ebeveynlik davranışları ve çocukların sosyal-davranışsal gelişiminde iş-aile çatışmasının rolü. Tübitak, 1-122. [1]
   Ateş, H. F. (2017). Görüntü ayrıştırma için özgün süperpiksel bölütleme algoritmaları geliştirilmesi. Tübitak, 1-66. [1]
   Balkir Neftçi, N., & Barnow, S. (2016). One size does not fit all in psychotherapy: Understanding depression among patients of turkish origin in europe. Noropsikiyatri Arsivi, 53(1), 69-76. doi:10.5152/npa.2016.12666 [1]
   Bayazıt, U. & Ateş, H. F. (2008). Üç boyutlu göz geometrisinin küme bölüntüleme ile verimli spektral kodlaması. Tübitak, 1-49. [1]
   Bıyıkoğlu, T. & Özkahya, L. (2015). Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in science. Tübitak, 1-54. [1]
   Demiriz, A., Ertek, G., Kula, U. & Atan, S. T. (2010). Türk hazır giyim sanayi için veri madenciliği tabanlı bir kalıcı indirim yönetim sistemi prototipi. Tübitak, 1-168. [1]
   Dinçmen, E. & Altınel, T. (2015). Optimal abs frenleme kontrolcüsünün geliştirilmesi. Tübitak, 1-39. [1]
   Erginal, A. E., Bozcu, M. & Güneç Kıyak, N. (2011). İznik Gölü kıyılarındaki yalıtaşlarının kökeni, yaşı ve geç kuvaterner göl seviye değişimleri ile bağlantıları. Tübitak, 1-135. [1]
   Eskil, M. T. & Başoğlu, S. (2013). Yüz anotomisine dayalı ifade tanıma. Tübitak, 1-71. [1]
   Eskil, M. T. (2021). Evrisimsel sinir ağları ile rekabetçi derin öğrenme. Tübitak. [1]
   Fistikci, N., Saatcioglu, O., Keyvan, A., & Topcuoglu, V. (2015). Attentional bias and training in social anxiety disorder. Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry, 52(1), 4-7. doi:10.5152/npa.2015.8777 [1]
   Gürkan, İ. (2021). Catherine Grant ile video essay üzerine. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 12(1), 147-163. [1]
   Gürkan, İ. (2021). Laura Mulvey, afterimages: on cinema, women and changing times. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 12(1), 165-175. [1]
   Güz, Ü. & Gürkan, H. (2015). Bürünsel, sözcüksel ve biçimbilgisel bilgiyi kullanan co-training ile Türkçe konuşma dilinin otomatik cümle bölütlemesi. Tübitak, 1-155. [1]
   İnanç Tunçer, Ö. (2013). Göç hareketlerinin fiyatlara etkisi :İstanbul örneği. Tübitak, 1-73. [1]
   Karaköse Çelik, S. & Akçınar Yayla, B. (2020). Covid-19 tanısı almış ve almamış bireylerde salgına yönelik inançlar, baş etme stratejileri ve psikopatoloji arasındaki iliski: boylamsal bir çalışma. Tübitak, 1-173 [1]
   Karaköse, S., Akçinar, B. & Şen, E. (2021). Covid-19 tanısı almış ve almamış bireylerde obsesif-kompulsif belirtiler ile sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(3), 26-26. [1]
   Karaman, M., Özdemir, Ö., Yazgı, M., Şimşek, S., Doğan, A., Aksun, M. İ. & Ünalmış Uzun, B. (2017). Meme kanserinin tanısı ve izlenmesi için mikrodalga uyarımlı termoakustik görüntüleme. Tübitak, 1-61. [1]
   Karaman, M., Şişman, A. & Tekeş, C. (2008).Tıbbi ultrasonik kanal içi görüntüleme için yeni yöntemler. Tübitak, 1-46. [1]
   Kaya, O. & Ulukuş, Ş. (2016). Enerji hasadı yapan kablosuz ağlarda kullanıcı işbirliği ve kaynak tahsisi. Tübitak, 1-131. [1]