Now showing items 1-20 of 22

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ateş, H. F. (2017). Görüntü ayrıştırma için özgün süperpiksel bölütleme algoritmaları geliştirilmesi. [1]
   Balkir Neftçi, N., & Barnow, S. (2016). One size does not fit all in psychotherapy: Understanding depression among patients of turkish origin in europe. Noropsikiyatri Arsivi, 53(1), 69-76. doi:10.5152/npa.2016.12666 [1]
   Bayazit, U & Ateş, H.F. (2008). Üç boyutlu göz geometrisinin küme bölüntüleme ile verimli spektral kodlaması. Tübitak, 1-49. [1]
   Bıyıkoğlu, T. & Özkahya, L. (2015). Geometric representations and symmetries of graphs, maps and other discrete structures and applications in science. Tübitak, 1-54. [1]
   Demiriz, A., Ertek, G., Kula, U. & Atan, T. (2010). Türk hazır giyim sanayi için veri madenciliği tabanlı bir kalıcı indirim yönetim sistemi prototipi. Tübitak, 1-168. [1]
   Dinçmen, E. (2015). Optimal abs frenleme kontrolcüsünün geliştirilmesi. [1]
   Erginal, A. E., Bozcu, M. & Güneç Kıyak, N. (2011). İznik Gölü kıyılarındaki yalıtaşlarının kökeni, yaşı ve geç kuvaterner göl seviye değişimleri ile bağlantıları. Tübitak, 1-135. [1]
   Eskil, M. T. & Başoğlu, S. (2013). Yüz anotomisine dayalı ifade tanıma. [1]
   Fistikci, N., Saatcioglu, O., Keyvan, A., & Topcuoglu, V. (2015). Attentional bias and training in social anxiety disorder. Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry, 52(1), 4-7. doi:10.5152/npa.2015.8777 [1]
   Güz, Ü. & Gürkan, H. (2015). Bürünsel, sözcüksel ve biçimbilgisel bilgiyi kullanan co-training ile Türkçe konuşma dilinin otomatik cümle bölütlemesi. [1]
   İnanç Tunçer, Ö. (2013). Göç hareketlerinin fiyatlara etkisi :İstanbul örneği. Tübitak, 1-73. [1]
   Karaman, M., Özdemir, Ö., Yazgı, M., Şimşek, S., Doğan, A., Aksun, M. İ. & Ünalmış Uzun, B. (2017). Meme kanserinin tanısı ve izlenmesi için mikrodalga uyarımlı termoakustik görüntüleme. [1]
   Karaman, M., Şişman, A. & Tekeş, C. (2008).Tıbbi ultrasonik kanal içi görüntüleme için yeni yöntemler. [1]
   Kaya, O. & Ulukuş, Ş. (2016). Enerji hasadı yapan kablosuz ağlarda kullanıcı işbirliği ve kaynak tahsisi. Tübitak, 1-131. [1]
   Kaya, O., Bakşi, S. & Edemen, Ç. (2013). İşbirlikçi bilişsel radyo sistemleri için kodlama ve kod çözme teknikleri, erişilebilir veri hızları ve kaynak tahsisi. [1]
   Kayhan Pusane, Ö. & Ulus, S. (2016). Dış politikada değişim süreci: Türkiye'nin Kuzey Irak politikası örneği. Tübitak, 1-75. [1]
   Koca, G., Arıoğlu, N. & As, N., (2013). Masif Ahşap Parkelerde Geometrik Kararlılık Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 63(2), 33-42. [1]
   Öner, M. M. (2015). Çok girdili çok çıktılı kablosuz haberleşme sistemleri için sinyal tanıma sistemlerinin geliştirilmesi. [1]
   Panayırcı, E., Pusane, A. E., Oğuz, O. & Aygölü, Ü. (2003). Gezgin iletişim için uzay-zaman kodlamalı çok-taşıyıcılı tümleşik sistem tasarımı. Tübitak, 1-89. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]