Now showing items 1-18 of 18

   Citation
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics [1]
   Işık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics [1]
   Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics [1]
   Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations [2]
   Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management [1]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering [3]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Electrical-Electronics Engineering [7]
   Işık University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering [1]
   Işık University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture [1]
   Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü [1]
   Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü [1]
   Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümü [1]
   Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü [1]
   Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü [2]
   Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [3]
   Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü [7]
   Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü [1]