Show simple item record

dc.contributor.authorBoydak, Melihen_US
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:02:58Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:02:58Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.citationBoydak, M. (2019). A new subspecies of Phoenix theophrasti Greuter (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) from Turkey. Forestist, 69(2), 133-144. doi:10.26650/forestist.2019.19016en_US
dc.identifier.issn2602-4039
dc.identifier.otherWOS:000475471200007
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1694
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/forestist.2019.19016
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU5EY3hNUT09
dc.description.abstractIn the present study, a new subspecies (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) is described in Turkey. The unidentified Phoenix taxon native to Bodrum-Golkoy, Aegean Turkey and named as the "Golkoy Phoenix population" has been known to Golkoy's inhabitants for centuries. The Golkoy Phoenix population was considered to be representative of P. theophrasti. Boydak made the first of a number of trips to Golkoy and immediately noticed some distinct differences between the Golkoy Phoenix population, P. theophrasti Greuter, and Phoenix dactylifera L in the early summer of 1990. He continued his investigations on this taxon for many years to shed light on the subject. He made two new trips to the three native stands of P. theophrasti and the Golkoy Phoenix populations in 2015 and 2018. Measurements and observations were made on the morphological characteristics that showed distinct differences among the Golkoy Phoenix population, P. theophrasti, and P. dactylifera. These were related to the length of male stalks and female inflorescences and some fruit and seed characteristics. The results indicate that some distinctive morphological characteristics of the "Golkoy Phoenix population" merit its being described as a new subspecies. "Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak" differs from P. theophrasti Greuter with respect to its longer fruiting-female stalk length and longer male stalk length, its fruiting stalks hold fruits marginally higher, and its having seeds with slightly visible striate surface crust structures and deeper-wider grooves.en_US
dc.description.abstractBu makale kapsamında Türkiye’de yeni bir alttür tanımlanmıştır (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak). Ege Bölgesi, Bodrum-Gölköy’de doğal olarak bulunan ve “Gölköy Phoenix populasyonu” olarak adlandırılan tanımlanmamış bu takson, Gölköy halkı tarafından yüzlerce yıldan beri bilinmekteydi. Gölköy Phoenix populasyonu Phoenix theophrasti türünün bir temsilcisi olarak kabul ediliyordu. Bu makalenin yazarı, Gölköy’e yaptığı çok sayıdaki bilimsel gezinin, 1990 yılının erken yazında yaptığı ilkinde, Gölköy Phoenix populasyonu, P. theophrasti Greuter and P. dactylifera L. arasında önemli farklılıklar olduğunu gözlemledi. Yazar konuyu aydınlatmak için uzun yıllar bu takson ile ilgili çalışmalara devam etti. 2015 ve 2018 yıllarında, ülkemizde doğal olarak bulunan üç P. theophrsti populasyonu ile Gölköy Phoenix populayonuna iki bilimsel gezi daha yaptı. Gölköy Phoenix populasyonu, P. theophrasti, ve P. dactylifera arasında belirgin farklılıklar gösteren morfolojik özellikler üzerinde ölçmeler ve gözlemler yapıldı. Bunlar erkek çiçek sapları ve meyva saplarının uzunlukları ile bazı meyva ve tohum özelliklerini kapsamaktadır. Sonuçlar, “Gölköy Phoenix populayonu”nun bazı özgün ve farklı morfolojik özellikleri nedeniyle, onun yeni bir alttür olarak tanımlanmaya layık olduğunu ortaya koydu. “Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak”, P. theophrasti Greuter türünden daha uzun meyva sapları ve daha uzun erkek çiçek sapları, meyva saplarının marjinal olarak daha fazla meyva tutmaları, tohumlarının çok az belirli olan tohum kabuğu dokusu, daha derin ve daha geniş tohum oluğu ile ayrılmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul Univ-Cerrahpasaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectA new subspeciesen_US
dc.subjectBodrum-Golkoyen_US
dc.subjectPhoenix theophrastien_US
dc.subjectYeni bir alttüren_US
dc.titleA new subspecies of Phoenix theophrasti Greuter (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak) from Turkeyen_US
dc.title.alternativePhoenix theophrasti Greuter türünün Türkiye’de tanımlanan yeni bir alttürü (Phoenix theophrasti Greuter subsp. golkoyana Boydak)en_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalForestisten_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Fine Arts, Department of Landscape Architectureen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6287-5038
dc.identifier.volume69
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage133
dc.identifier.endpage144
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBoydak, Melihen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record