Show simple item record

dc.contributor.authorMiran, Bülenten_US
dc.contributor.authorAkgüngör, Emine Sedefen_US
dc.date.accessioned2015-01-15T23:00:21Z
dc.date.available2015-01-15T23:00:21Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationMiran, B. & Akgüngör, E. S. (2005). The effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The case of izmir. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(2), 225-231.en_US
dc.identifier.issn1300-0128
dc.identifier.otherWOS:000229422000006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/198
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNM01ETXo
dc.description.abstractThis paper investigates the effect of the BSE scare on beef consumption due to the intense media coverage. Using monthly data, a beef demand model for January 1995-February 1997 period is estimated for Izmir Province. Beef sales dropped immediately after the media coverage on BSE in April 1996 and continued through June 1996 when the intense media coverage stopped. The econometric model reveals that beef sales in Izmir would have been 36.4 % higher if the BSE crisis never occurred. The annual individual willingness to pay is $0.5224 per year to avoid consuming BSE contaminated meat.en_US
dc.description.abstractBu çalışma yoğun yazılı basın haberlerinin yolaçtığı deli dana (BSE) korkusunun sığır eti tüketimine etkisini araştırmaktadır. Ocak 1995 ile şubat 1997 arasındaki aylık verileri kullanmak suretiyle İzmir için bir talep modeli tahmin edilmiştir. Sığır eti satışları, deli dana haberlerinin medyada yer almaya başladığı 1996 nisanında aniden düşmüş ve bu düşüş medya haberlerinin sona erdiği 1996 haziranına kadar devam etmiştir. Ekonometrik model, eğer deli dana krizi yaşanmasaydı sığır eti et satışlarının % 36,4 daha fazla olacağını göstermiştir. Ayrıca, tüketicilerin deli dana bulaşığı olmayan ete yılda kişi başına 0,5224 ABD doları ödemeyi kabul ettiği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherScientific Technical Research Council Turkey-Tubitaken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArticleen_US
dc.subjectBeef cattleen_US
dc.subjectBidirectional associationen_US
dc.subjectBiological agentsen_US
dc.subjectBovine spongiform encephalopathyen_US
dc.subjectConsumer surplusen_US
dc.subjectDemand modelen_US
dc.subjectFilingen_US
dc.subjectFood contaminationen_US
dc.subjectFood intakeen_US
dc.subjectFood safetyen_US
dc.subjectHealth risken_US
dc.subjectMad cow (BSE)en_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectMass mediumen_US
dc.subjectMeat industryen_US
dc.subjectNonhumanen_US
dc.subjectSale lossen_US
dc.subjectDeli danaen_US
dc.subjectSağlık riskien_US
dc.subjectSatış kaybıen_US
dc.subjectTaliep modelien_US
dc.subjectTüketici rantıen_US
dc.titleThe effect of mad cow (BSE) scare on beef demand and sales loss: The case of Izmiren_US
dc.title.alternativeDeli dana korkusunun dana eti tüketimi ve satış kaybı üzerine etkisi: İzmir örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Veterinary and Animal Sciencesen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5178-8948
dc.identifier.volume29
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage225
dc.identifier.endpage231
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkgüngör, Emine Sedefen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record