Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, İsmailen_US
dc.contributor.authorSağkaya Güngör, Ayşegülen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKaya, İ., Güngör, A.S. (2012). Kişiye özel fiyat teklifinin zamanlamasının, internette, satın alma karar sürecine etkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 172-188.en_US
dc.identifier.issn1303-1732
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2081
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNNE16VTJOZz09
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, küme teorisi çerçevesinde tanımlanan satın alma sürecine etki eden bir değişken olan kişiye özel fiyat teklifinin zamanlaması ile satın alma süreci arasındaki neden sonuç ilişkisini araştırmaktır.Çalışmada, kişiye özel fiyat teklifinin, İnternette, tüketiciye sunulma zamanlamasının satın alma sürecine etkisini ölçmek amacıyla saha deneyi gerçekleştirilmiştir. Saha deneyine 580 kişi katılmıştır. Kişiye özel fiyat, deneklerin İnternet sitesinden daha önce yaptıkları satın almaya göre belirlenmiştir. Deneklere satın alma sürecinin farklı safhalarında kişiye özel fiyat önerilmiş ve satın alma davranışlarındaki farklılıklar izlenmiştir. Deneylerde elde edilen veriler, Pearson ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir.Çalışma sonucuna göre; tüketicinin dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce önerilen kişiye özel fiyat teklifi, oluştuktan sonra önerilen teklife göre daha etkilidir ve satın almayı olumlu yönde etkilemektedir. Çalışmada, kişiye özel fiyat teklifinin zamanlaması ile tüketicinin önerilen ürünü seçim kümesine alması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the cause-effect relationship between personalized price offer timing and decision making stages. In the study, in order to measure the effect of personalized price offer timing on decision making stages in Internet, a field experiment is conducted with a sample size of 580. Personalized price is determined on the basis of pre-purchases of individuals, constituting the sample, from the website. Personalized price is offered to consumers on different stages of decision making and the differences on buying behavior are observed. Collected data is analyzed with Pearson chi-square and logistic regression analysis. It is found that, the effect of a personalized price offer is higher if the customer has not formed his/her consideration set yet. However, no significant relationship is found between the presence of a personalized price offer and the product to be included in customer‟s choice set.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeneysel tasarımen_US
dc.subjectİnternette pazarlamaen_US
dc.subjectKişiye özelleştirmeen_US
dc.subjectKüme teorisien_US
dc.subjectLojistik regresyonen_US
dc.subjectConsideration set theoryen_US
dc.subjectExperimental designen_US
dc.subjectLogistic regressionen_US
dc.subjectMarketing on interneten_US
dc.subjectPersonalizationen_US
dc.titleKişiye özel fiyat teklifinin zamanlamasının, internette, satın alma karar sürecine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of personalized price offer timing in ınternet on decision making stagesen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3740-7456
dc.identifier.volume41
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage172
dc.identifier.endpage188
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSağkaya Güngör, Ayşegülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record