Show simple item record

dc.contributor.authorNalkesen, Yeşimen_US
dc.contributor.authorÖzek, Yeşimen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationNalkesen, Y. & Özek, Y. (2011). The Effects of Vocabulary Strategy Training on Vocabulary Learning and Autonomy: A Case Study of Turkish EFL Students. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 1(2), 163-170.en_US
dc.identifier.issn2146-4812
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2084
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrd016SXpNdz09
dc.description.abstractUse of language learning strategies can play a very important role on the way to gain success and learner autonomy in language learning. They can be more powerful learning tools provided that they are chosen properly according to the situations language learners will be faced with. For learners’ to receive strategy training is very important in helping them with tackling the language situations they will encounter. Use of learning strategies serves as an effective way for learners to overcome such difficulties. According to Willliams and Burden (1997), use of appropriate language learning strategies has a vital contribution to make to language learning success, which underlines the significance of the incorporation of strategy training in teaching a foreign language. The present study had two main purposes. Firstly, it aimed to investigate the effects of vocabulary strategy training on vocabulary learning and, secondly, it aimed to investigate the effects of vocabulary strategy training on learner autonomy at intermediate level in the preparatory classes of a foundation university.en_US
dc.description.abstractYabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı, öğrencilerin başarıya ulaşmasında ve özerkliğe kavuşmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu stratejiler, öğrencilerin karşılaşacakları durumlara uygun bir biçimde doğru olarak seçilirse çok daha etkili olan dil öğrenme araçları haline gelebilir. Öğrencilerinin strateji eğitimi alması, dil öğrenimi sırasında karşılaşacakları çeşitli zor durumlarla baş edebilmelerini sağlaması açısından önem arz etmektedir. Öğrenme stratejilerinin kullanımı öğrencilerin söz konusu zorluklarla baş edebilmeleri açısından etkili bir yöntemdir. Williams ve Burden (1997) uygun dil öğrenim strateji kullanımının dil öğrenimi başarısına ciddi bir katkısı olduğunu belirtmektedir; bu da öğrencilere strateji eğitiminin verilmesi konusunun öneminin altını çizmektedir. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır: Birincisi, kelime strateji eğitiminin, İngilizceleri orta seviye olarak tespit edilmiş üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin kelime öğrenimi üzerindeki etkisini incelemek, ikincisi, kelime strateji eğitiminin kelime öğrenimi özerkliği üzerindeki etkilerini incelemektir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherAkdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLearner autonomyen_US
dc.subjectStrategy trainingen_US
dc.subjectVocabulary learningen_US
dc.subjectBeşeri bilimleren_US
dc.subjectOrtak disiplinleren_US
dc.subjectKelime öğrenimien_US
dc.subjectÖğrenim özerkliğien_US
dc.subjectStrateji eğitimien_US
dc.titleThe effects of vocabulary strategy training on vocabulary learning and autonomy: a case study of Turkish EFL studentsen_US
dc.title.alternativeKelime strateji eğitiminin kelime öğrenimi ve özerkliği üzerindeki etkileri: yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrenciler ile yapılan bir durum incelemesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalAkdeniz İnsani Bilimler Dergisien_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, Yabancı Diller Okuluen_US
dc.departmentIşık University, School of Foreign Languagesen_US
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage163
dc.identifier.endpage170
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorNalkesen, Yeşimen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record