Show simple item record

dc.contributor.authorSağkaya Güngör, Ayşegülen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSağkaya Güngör, A., (2017). Are You Ready To Take The Risks Of Mobile Payment App? Early Adopters Vs Laggards. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 952-974.en_US
dc.identifier.issn1302-2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2087
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjek56TTRPQT09
dc.description.abstractMobile payment apps are rather a new, but a quickly developing technology which newly takes attention of the academicians and practitioners. In order for them to be accepted by the masses, first of all, risks that are related to the use of technology should be understood. This study is an attempt to understand the related risks with the mobile payment apps while differentiating between early adopters and laggards. To do this, a research model that reflects the three risk factors, namely financial, privacy and security risk, are developed on the technology acceptance model (TAM). The model is empirically tested by structural equation modeling with a dataset of 133 early adopters and 105 laggards. The results imply that there are different perceptions of risks of early adopters and laggards in m-payment app use. Additionally, their attitude toward the app use and their intention to use the mobile payment apps are dependent on different factors for early adopters and laggards.en_US
dc.description.abstractMobil ödeme uygulamaları oldukça yeni, ancak hızla gelişen bir teknoloji olarak akademisyenlerin ve uygulayıcıların yeni yeni dikkatini çekmektedir. Kitleler tarafından kabul edilebilmesi için öncelikle mobil ödeme uygulama teknolojisinin kullanımı ile ilgili risklerin anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışma, mobil ödeme uygulamalarıyla ilgili tüketicilerin algıladığı riskleri anlamaya çalışırken, aynı zamanda yeniliklerin adaptasyonu eğrisindeki erken benimseyenler ve son benimseyenler arasındaki farkları da araştırmaya yönelik bir girişimdir. Bu amaçlara ulaşmak için, teknoloji kabul modeli (TAM) üzerinde üç risk faktörünü, yani finansal risk, gizlilik riski ve güvenlik riski, yansıtan bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Oluşturulan model yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak, 133 erken benimseyen ve 105 geç benimseyen tüketicilerden oluşan bir veri kümesiyle ampirik olarak test edilmiştir. Sonuçlar, mobil ödeme uygulamalarını kullanmak konusunda erken benimseyen tüketicilerin ve geç benimseyen tüketicilerin farklı risk algılamaları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuca ek olarak, mobil ödeme uygulamalarını kullanımına yönelik tutumları ve kullanma niyetleri, erken benimseyen tüketiciler ve geç benimseyen tüketiciler için farklı faktörlerden etkilenmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEarly adoptersen_US
dc.subjectLaggardsen_US
dc.subjectMobile payment appen_US
dc.subjectModel, risken_US
dc.subjectTechnology acceptanceen_US
dc.subjectErken benimseyenleren_US
dc.subjectGeç benimseyenleren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectMobil ödeme uygulamasıen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectTeknoloji kabul modelien_US
dc.titleAre you ready to take the risks of mobile payment app? early adopters vs laggardsen_US
dc.title.alternativeMobil ödeme uygulamasının risklerini almaya hazır mısınız? erken benimseyen ve son benimseyen tüketicilerin karşılaştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3740-7456
dc.identifier.volume19
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage952
dc.identifier.endpage974
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSağkaya Güngör, Ayşegülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record