Show simple item record

dc.contributor.authorDereli, Tokeren_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:56Z
dc.date.issued2013-01-01
dc.identifier.citationDereli, T., (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu Genel Bir Değerlendirme.Çalışma ve Toplum, 36, 41-64.en_US
dc.identifier.issn1305-2837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2093
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRd05UYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ct/issue/71793/1155154
dc.description.abstractSon 10 yıl içinde çeşitli yasa taslaklarının tartışılmasını ve paydaşlar arasında sürekli sosyal diyalog çabalarını takiben yasa koyucu yeni 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu'nu nihayet yasalaştırmış bulunmaktadır. Türk çalışma hukukunu ILO sözleşmeleri ile uyumlu hale getirmeyi ve uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunları çözmeyi amaçlayan yeni yasa bazı olumlu düzenlemeler dışında aynı zamanda boşluk ve sakıncalı hükümler de içermektedir; örneğin işçinin sendika karşıtı ayrımcılık eylemlerine karşı korunmasını düzenleyen belirsiz hüküm, sendikaların toplu sözleşme yetkisi kazanabilmeleri için aranan çift kriterin muhafaza edilmesi, yaşamsal hizmetler kavramına girmeyen bazı sektörlerde grev hakkı üzerindeki kısıtlamaların ve grev ertelemelerinin devam ettirilmesi gibi. Olumlu yönlerine rağmen yeni yasaya ulusal ve uluslararası forumlarda yönetilecek eleştirilerin devam etme olasılığı vardır. Bu makalede yeni yasanın getirdiği temel bazı değişmeler genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.en_US
dc.description.abstractFollowing deliberations over various draft proposals and sustained efforts of social dialogue between the stakeholders during the past decade, the Turkish legislature has finally enacted the new industrial relations legislation, the Labor Unions and Collective Agreements Act of 7 November, 2012, no.6356. Aiming to bring the labor relations law of Turkey into conformity with ILO norms on freedom of association as well as to find solutions to practical problems of implementation, Act no.6356 carries various positive provisions, but it also seems flawed in certain respects, i.e. the somewhat fuzzy loophole in the protection of the worker against acts of antiunion discrimination, maintenance of the so-called "double criteria" for collective bargaining authorization, certain strike restrictions in sectors not deemed to fall into essential services in the strict sense of the word, suspension of strikes in emergency situations. Despite the introduction of various positive elements, therefore, the new Act is likely to continue being challenged in national and international forums. This article is a general evaluation of the main changes brought about by Act no.6356.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBirleşik Metal İş Sendikasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunuen_US
dc.subjectArabuluculuken_US
dc.subjectGreven_US
dc.subjectILOen_US
dc.subjectToplu sözleşme yetkisien_US
dc.subjectYüksek Hakem Kuruluen_US
dc.subjectAuthorization for collective bargainingen_US
dc.subjectMediationen_US
dc.subjectNo. 6356en_US
dc.subjectRight to strikeen_US
dc.subjectSuprime arbitration boarden_US
dc.subjectThe labor unions and collective agreements acten_US
dc.title6356 Sayılı yeni sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu: Genel bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeThe new labor unions and collective agreements act of Turkey, no.6356: A general evaluationen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplumen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6231-4668
dc.identifier.issue36
dc.identifier.startpage41
dc.identifier.endpage64
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDereli, Tokeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record