Show simple item record

dc.contributor.authorAkçinar Yayla, Bernaen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:57Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:57Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifier.citationAkçinar Yayla, B. (2017). Aile Sistemlerinde Şiddetin Döngüsü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 40-64. doi:10.15869/itobiad.327091en_US
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2094
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15869/itobiad.327091
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjMU56a3pNdz09
dc.description.abstractBu çalışmada, aile-birey etkileşimi sunularak toplumsal cinsiyet rolleri, aile içi şiddet ve kadının problem çözme becerileri incelenerek, bu durum ve tutumların kadınların ebeveynlik özyeterlik algılarına ve cezaya dayalı ebeveynlik davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Türkiye genelinde, temsili bir örneklem ile rassal yöntemle seçilmiş, 2-8 yaş arası çocuğu olan, kentsel ve kırsal yerleşim bölgelerinden 810 kadın ile görüşülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki, kırsal bölgelerde yaşayan, sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyleri düşük olan anneler hem daha geleneksel cinsiyetçi tutumlara sahipler hem de eşlerinden daha fazla şiddet görmekteler. Sosyo-ekonomik düzey kontrol edilerek yapılan yordayıcı analizlerin sonuçlarına göre de, daha geleneksel cinsiyetçi tutumlara sahip, eşinden fiziksel ve duygusal şiddet gören ve çaresiz hisseden anneler, çocuklarına karşı daha çok cezaya dayalı disiplin davranışlarını göstermektedirler.en_US
dc.description.abstractIn the current study, the family and individual interaction was presented by examining the gender role attitudes, within family violence and problem solving abilities of women. In addition, the association of these attitudes with the parental self-efficacy and harsh parenting behaviors in women was examined. A representative sample with a probability proportional to size was composed of 810 women who had children aged 2-8, and the women were randomly recruited in the study. The results showed that, women who lived in rural areas and who had low education and socio-economic status had traditional gender role attitudes, experienced more violence from their husbands. The regression analyses indicated that mothers who had traditional gender role attitudes, experienced more physical and emotional violence from their husbands and felt desperate, displayed higher levels of harsh parenting behaviors towards their children.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMustafa Süleyman Özcanen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectEbeveynlik davranışlarıen_US
dc.subjectErken çocukluken_US
dc.subjectProblem çözme becerisien_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectŞiddeten_US
dc.subjectTemsili örneklemen_US
dc.subjectToplumsal cinsiyet rollerien_US
dc.subjectEarly childhooden_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectGender role attitudesen_US
dc.subjectParenting behaviorsen_US
dc.subjectProblem solving abilityen_US
dc.subjectRepresentative samplingen_US
dc.subjectViolenceen_US
dc.titleAile sistemlerinde şiddetin döngüsüen_US
dc.title.alternativeThe cycle of violence in family systemsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.authorid0000-0003-4768-7463
dc.identifier.volume6
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage40
dc.identifier.endpage64
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAkçinar Yayla, Bernaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record