Show simple item record

dc.contributor.authorAltınok, Sevgien_US
dc.contributor.authorKarabacak, Volkanen_US
dc.contributor.authorYalçıner, Cahit Çağlaren_US
dc.contributor.authorBilgen, Abdurrahman Nejaten_US
dc.contributor.authorAltunel, Erhanen_US
dc.contributor.authorGüneç Kıyak, Nafiyeen_US
dc.date.accessioned2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-05T16:08:58Z
dc.date.available2019-08-01T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-05T16:08:58Z
dc.date.issued2012-01
dc.identifier.citationAltınok, S., Karabacak, V., Yalçıner, C. C., Bilgen, A. N., Altunel, E. & Güneç Kıyak, N. (2012). Kütahya fay Zonu’nun holosen aktivitesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 55(1), 1-17.en_US
dc.identifier.issn1016-9164en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2133
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRReU1qWTBOQT09
dc.description.abstractBatı Anadolu Açılma Bölgesi’nin kuzeydoğu sınırında bulunan Kütahya Havzası BKB-DGD doğrultusunda uzanan bir çöküntü alanıdır ve güney kenarı belirgin bir morfoloji ile Kütahya Fay Zonu tarafından sınırlanmaktadır. Kütahya Fay Zonu boyunca jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik verilerden yararlanılarak yapılan çalışmalar sonucunda bu zonun, kuzey bloğun düştüğü normal fay geometrisine sahip 5 ayrı uzanımdan oluştuğu ve K50-70B doğrultusunda yaklaşık 22 km uzunluğa sahip olduğu ortaya konulmuştur. Paleosismolojik ve arkeosismolojik çalışmalar ise bu uzanım boyunca son 8000 yıl içinde yüzey kırığı oluşturan en az iki depremin meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Bu depremlerden ilki M.Ö. 6000’li yıllarda, sonuncusu ise M.Ö. 1800’lü yıllarda Seyitömer Höyüğü’nde hasar oluşturan ve höyüğün terk edilmesine neden olan depremdir. Dolayısıyla, bu çalışmalar Kütahya Havzası’nın güneyini sınırlayan Kütahya Fay Zonu’nun Holosen’de tekrarlanan yıkıcı depremler ürettiğini ve geometrisi gözönünde bulundurulduğunda gelecekte de en az 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractKütahya Basin which is located near the northeast boundary of the Western Anatolia Extension Region is a depression area that extends in WNW-ESE direction. Southern margin of the basin is bounded by a distinct fault morphology called Kütahya Fault Zone. Geological, geomorphological and geophysical studies on the Kütahya Fault Zone show that this zone consists of 5 different fault branches. Total length of the mapped fault zone is about 22 km in N50-70W direction. Paleoseismological and archeoseismological studies show that there are at least two surface rupturing earthquakes during the last 8000 years. First earthquake was occurred around 6000 BC and the last one was around 1800 B.C. after which the Seyitömer Tell was abandoned. Thus, this study indicates that the Kütahya Fault Zone has produced destructive earthquakes during Holocene and considering the length of the fault zone, it is possible to suggest that the fault zone has earthquake potential at least 6.5 magnitude.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Jeoloji Bültenien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeosismolojien_US
dc.subjectBatı Anadoluen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKütahya fay zonuen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectPaleosismolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectArchaeoseismologyen_US
dc.subjectKütahya fault zoneen_US
dc.subjectPaleoseismologyen_US
dc.subjectWestern Anatoliaen_US
dc.titleKütahya fay zonu’nun Holosen aktivitesien_US
dc.title.alternativeHolocene activity of Kütahya fault zoneen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümüen_US
dc.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physicsen_US
dc.identifier.volume55
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage17
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorGüneç Kıyak, Nafiyeen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.indekslendigikaynakEmerging Sources Citation Index (ESCI)en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.identifier.wosWOS:000443698500001
dc.identifier.wosWOS:000443698500001en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record